Kevser suresi

109 - Kâfirûn suresi (6)

Nasr suresi
  
1 De ki: Ey kâfirler.
2 Tapmam sizin taptıklarınıza.
3 Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma.
4 Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza.
5 Ve ne siz taparsınız benim taptığıma.
6 Size, sizin dîniniz, bana, benim dînim.

Kevser suresi

Nasr suresi