Mâ’ûn suresi

108 - Kevser suresi (3)

Kâfirûn suresi
  
1 Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.
2 Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.
3 Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

Mâ’ûn suresi

Kâfirûn suresi