Kureyş suresi

107 - Mâ’ûn suresi (7)

Kevser suresi
  
1 Gördün mü yalanlayanı dîni?
2 İşte budur o kimse ki horlar yetîmi.
3 Ve doyurmaz da, önayak olmaz da doyurmaya yoksulu.
4 Vay hallerine o namaz kılanların.
5 Öylesine namaz kılanların ki namazlarını unuturlar.
6 Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar.
7 Ve zekât vermeyi menederler.

Kureyş suresi

Kevser suresi