Hümeze suresi

105 - Fil suresi (5)

Kureyş suresi
  
1 Fil ashâbına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi?
2 Düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
3 Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi?
4 Onları, balçıktan taşlarla taşladılar.
5 Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler.

Hümeze suresi

Kureyş suresi