Duhâ suresi

94 - İnşirâh suresi (8)

Tîn suresi
  
1 Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2 Ve senin yükünü kaldırıp attık.
3 Öylesine yük ki çökertmişti belini.
4 Ve adını yücelttik.
5 Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.
6 Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.
7 Artık sen de ibâdeti bitirince yorul.
8 Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul.

Duhâ suresi

Tîn suresi