Leyl suresi

93 - Duhâ suresi (11)

İnşirâh suresi
  
1 Andolsun kuşluğa.
2 Ve geceye, karanlığı basınca.
3 Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana.
4 Ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana.
5 Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, sonuçta râzı olacaksın.
6 Seni bir yetîm olarak bulup da yer yurt vermedi mi sana?
7 Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana?
8 Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?
9 Artık sen de yetîmi horlama.
10 Ve bir şey dileyeni boş çevirme, azarlama.
11 Ve Rabbinin nîmetini an, söyle.

Leyl suresi

İnşirâh suresi