Mutaffifîn suresi

84 - İnşikâk suresi (25)

Bürûc suresi
  
1 Gök yarılıp çatlayınca.
2 Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.
3 Ve yeryüzü, dümdüz çekilince.
4 Ve içindekileri atıp boşalınca.
5 Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.
6 Ey insan, şüphe yok ki sen, Rabbine ulaşmak için meşakkatler içinde didinir durursun da sonunda ona kavuşursun.
7 Ama kimin kitabı, sağ yanından verilirse.
8 Artık onun hesâbı, kolayca görülür.
9 Ve âilesinin yanına sevinç içinde döner.
10 Ve ama kimin kitabı, ardından verilirse.
11 O, helâk olmasını diler.
12 Ve cehenneme atılır.
13 Şüphe yok ki o, âilesinin içinde sevinmedeydi.
14 Şüphe yok ki o, öldükten sonra tekrar hayâta dönmeyeceğini sanırdı.
15 Evet, şüphe yok ki Rabbi, onu görürdü.
16 Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa.
17 Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.
18 Ve aya, dolunay olunca.
19 Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.
20 Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar.
21 Ve onlara Kur'ân okununca secde etmiyorlar?
22 Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar.
23 Ve Allah, daha iyi bilir, gönüllerinde ne var.
24 Artık müjdele onları elemli bir azapla.
25 Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka; onlar içindir başa kakılmıyan mükâfat.

Mutaffifîn suresi

Bürûc suresi