Müddessir suresi

75 - Kıyamet suresi (40)

İnsan suresi
  
1 Andolsun kıyâmet gününe.
2 Ve andolsun kendini kınayıp duran nefse.
3 Sanıyor mu insan, kemiklerini hiç mi toplayamayız?
4 Evet, değil kemiklerini, parmak uçlarını bile düzüp koymaya gücümüz yeter.
5 Hayır, insan, ilerde olanı yalanlamak ister.
6 Ve kıyâmet günü ne vakit diye sorar.
7 Ve şaşırıp gözler dikilince.
8 Ve ay tutulunca.
9 Ve güneşle ay birleştirilince.
10 İnsan der ki o gün, nerede kaçacak yer?
11 Hayır, yok kaçacak, sığınacak yer.
12 O gün Rabbinin katındadır karâr edilecek yer.
13 O gün önce yaptığı da haber verilir insana, sonra yaptığı da.
14 Hayır, insanın âzası, aleyhine tanıklık eder.
15 Özürlerini ortaya dökse de.
16 Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.
17 Şüphe yok ki onu toplayıp unutturmamak da bize düşer, okumak ve tertîb etmek de.
18 Onu okuduk mu, uy okuyuşuna.
19 Onu anlatıp bildirmek de şüphesiz, bize düşer.
20 Hayır, siz geçip gideni seversiniz.
21 Ve âhireti bırakırsınız.
22 O gün yüzler parlar, güzelleşir.
23 Ve Rablerine bakar.
24 Ve yüzler, asılır, kararır.
25 Bellerini kıracak bir felâketi bekler.
26 Hayır; can, köprücük kemiklerine gelince.
27 Ve bir okuyup üfleyen yok mu denince.
28 Ve şüphe yok ki bu çağın, bir ayrılık çağı olduğunu anlayınca.
29 Ve baldır, baldıra dolaşınca.
30 O gün, Rabbinin tapısına götürülür.
31 O, ne birşeyi vermiştir sadaka olarak, ne namaz kılmıştır.
32 Ve fakat yalanlamıştır, yüz çevirmiştir.
33 Sonra da salına salına yakınlarının yanına gitmiştir.
34 Kötülük sana gerek, gene de kötülük sana.
35 Sonra da kötülük sana gerek de gene kötülük sana.
36 Yoksa insan, sanır mı ki kendi keyfine bırakılır?
37 Erlik suyundan dökülen bir katre değil miydi?
38 Sonra bir kan pıhtısı oldu da onu yarattı, âzasını düzüp koştu.
39 Derken ondan da erkek, dişi, çiftler yarattı.
40 Bunları yapanın, ölüyü diriltmeye gücü mü yetmez?

Müddessir suresi

İnsan suresi