Tasdik ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Bakara suresi 41. ayet
Bakara suresi 89. ayet
Bakara suresi 91. ayet
Bakara suresi 97. ayet
Bakara suresi 101. ayet
Âl-i İmrân suresi 3. ayet
Âl-i İmrân suresi 39. ayet
Âl-i İmrân suresi 81. ayet
Nisâ suresi 47. ayet
Mâide suresi 46. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.