Sünnetullah ile ilgili ayetler

 
İsrâ suresi 77. ayet
Fâtır suresi 43. ayet
Fetih suresi 23. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.