Muhkem-Müteşabih ile ilgili ayetler

 
Âl-i İmrân suresi 7. ayet
Hûd suresi 1. ayet
Zümer suresi 23. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.