Allah'ın yarattığı ayetler ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Âl-i İmrân suresi 190. ayet
Âl-i İmrân suresi 191. ayet
Rûm suresi 22. ayet
Fâtır suresi 28. ayet
Fussilet suresi 37. ayet
Fussilet suresi 53. ayet
Zâriyât suresi 20. ayet
Zâriyât suresi 21. ayet
Târık suresi 5. ayet
Târık suresi 6. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.