Evrenin ve Doğanın kanunları ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
Bakara suresi 117. ayet
Bakara suresi 259. ayet
Mâide suresi 120. ayet
En’âm suresi 125. ayet
Ra’d suresi 2. ayet
Hicr suresi 22. ayet
Nahl suresi 68. ayet
Nahl suresi 69. ayet
Enbiyâ suresi 30. ayet
Enbiyâ suresi 32. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.