Müslümanlarin hali niye kötü? ile ilgili ayetler

 
Âl-i İmrân suresi 86. ayet
Enfâl suresi 53. ayet
Tevbe suresi 24. ayet
Yûnus suresi 100. ayet
Ra’d suresi 11. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.