Kısas ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Bakara suresi 178. ayet
Bakara suresi 179. ayet
Nisâ suresi 123. ayet
En’âm suresi 160. ayet
Yûnus suresi 27. ayet
Nahl suresi 126. ayet
İsrâ suresi 33. ayet
Hac suresi 60. ayet
Kasas suresi 84. ayet
Mü’min suresi 40. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.