Kur'an'ı-Ayetleri çarpıtmak ile ilgili ayetler

 
Bakara suresi 75. ayet
Âl-i İmrân suresi 78. ayet
Nisâ suresi 46. ayet
Fussilet suresi 40. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.