Peygamberin görevi ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
Âl-i İmrân suresi 20. ayet
Âl-i İmrân suresi 79. ayet
Âl-i İmrân suresi 144. ayet
Mâide suresi 67. ayet
Mâide suresi 92. ayet
Mâide suresi 99. ayet
En’âm suresi 48. ayet
Yûnus suresi 15. ayet
Hûd suresi 12. ayet
Ra’d suresi 7. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.