Allah hakkında yalan uydurmak ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Âl-i İmrân suresi 94. ayet
Nisâ suresi 50. ayet
En’âm suresi 21. ayet
En’âm suresi 93. ayet
En’âm suresi 144. ayet
En’âm suresi 157. ayet
A’râf suresi 37. ayet
Yûnus suresi 17. ayet
Yûnus suresi 60. ayet
Yûnus suresi 69. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.