Başkasının günahını üstlenme ile ilgili ayetler

 
En’âm suresi 164. ayet
İsrâ suresi 15. ayet
Ankebût suresi 12. ayet
Sebe’ suresi 25. ayet
Fâtır suresi 18. ayet
Zümer suresi 7. ayet
Necm suresi 38. ayet
Necm suresi 39. ayet
Necm suresi 40. ayet
Necm suresi 41. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.