Ehl-i kitabın iman edenleri ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Bakara suresi 62. ayet
Âl-i İmrân suresi 110. ayet
Âl-i İmrân suresi 113. ayet
Âl-i İmrân suresi 114. ayet
Âl-i İmrân suresi 115. ayet
Âl-i İmrân suresi 199. ayet
Mâide suresi 82. ayet
Mâide suresi 83. ayet
Mâide suresi 84. ayet
Mâide suresi 85. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.