Ayetlerin korunması ile ilgili ayetler

 
Bakara suresi 106. ayet
En’âm suresi 34. ayet
En’âm suresi 115. ayet
Hicr suresi 9. ayet
Kehf suresi 27. ayet
Vâkıa suresi 78. ayet
Bürûc suresi 22. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.