Kur'an dinlemek - okumak ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
12
Bakara suresi 121. ayet
A’râf suresi 204. ayet
Nahl suresi 98. ayet
İsrâ suresi 9. ayet
İsrâ suresi 45. ayet
Zümer suresi 23. ayet
Muhammed suresi 24. ayet
Kamer suresi 17. ayet
Kamer suresi 22. ayet
Kamer suresi 32. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.