Sabır ile ilgili ayetler

 
Data pager
Data pager
123
Bakara suresi 45. ayet
Bakara suresi 153. ayet
Bakara suresi 155. ayet
Bakara suresi 156. ayet
Bakara suresi 177. ayet
Âl-i İmrân suresi 17. ayet
Âl-i İmrân suresi 120. ayet
Âl-i İmrân suresi 146. ayet
Âl-i İmrân suresi 200. ayet
Enfâl suresi 46. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.