Şehitlik - Allah yolunda ölmek ile ilgili ayetler

 
Bakara suresi 154. ayet
Âl-i İmrân suresi 157. ayet
Âl-i İmrân suresi 169. ayet
Nisâ suresi 74. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.