İçki ile ilgili ayetler

 
Bakara suresi 219. ayet
Mâide suresi 90. ayet
Mâide suresi 91. ayet
Nahl suresi 67. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.