Dinle eğlenme ile ilgili ayetler

 
Nisâ suresi 140. ayet
Mâide suresi 58. ayet
En’âm suresi 70. ayet
A’râf suresi 51. ayet
Tevbe suresi 65. ayet
Lokman suresi 6. ayet
Sâffât suresi 12. ayet
Sâffât suresi 13. ayet
Sâffât suresi 14. ayet
Câsiye suresi 9. ayet

Burada listelenmiş ayetler mutlaka suredeki anlam bütünlüğü gözetilerek değerlendirmelidir.