ve ene - ve ben

  
Abdulbaki Gölpınarlı Eşi ortağı yoktur onun ve bana bu emredildi ve ben, ona teslîm olanların ilkiyim.
Abdullah Parlıyan Ki O'nun ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben benliklerini Allah'a teslim edenlerin daima öncüsü olacağım.”
Adem Uğur O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.
Ahmed Hulusi "'HÛ' için ortak kavramı düşünülemez! İşte bununla hükmolundum; ben teslim olmuşluğunu yaşayanların öncüsüyüm!"
Ahmet Tekin 'İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu, ben bu emri uyguladım. Ben İslâm’ı yaşayan müslümanların ilkiyim, önderiyim.' de.
Ahmet Varol 'O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.'
Ali Bulaç "O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim."
Ali Fikri Yavuz Onun ortağı yoktur. ben bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.”
Ali Ünal “O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte bununla emrolundum ben ve O’na teslim olan (Müslüman)ların ilkiyim.”
Bayraktar Bayraklı “O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.”
Bekir Sadak O'nun hicbir ortagi yoktur; boyle emrolundum ve ben muslumanlarin ilkiyim.
Celal Yıldırım O'nun hiçbir ortağı yoktur; bsn sadece bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.
Cemal Külünkoğlu “O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben bununla memur oldum ve ben Müslüman olanların ilkiyim.”
Diyanet İşleri (eski) O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.'
Diyanet Vakfi O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.
Edip Yüksel “O’nun ortağı yoktur. Bununla emredildim ve ben herkesten önce teslim olurum.”
Elmalılı Hamdi Yazır Şeriki yoktur onun, ben bununla emrolundum ve ben müslimînin evveliyim
Erhan Aktaş O’nun hiçbir ortağı yoktur. Bana böyle buyruldu. Ben teslim olanların öncüsüyüm.”
Gültekin Onan "O'nun hiç bir ortağı yoktur. Bana böyle buyruldu ve ben müslüman olanların ilkiyim."
Hakkı Yılmaz (162,163) De ki: “Benim salâtım [mâlî yönden ve destek olmam; toplumu aydınlatmak için çalışmam], kulluğum, hayatım ve ölümüm sadece Kendisinin ortağı olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum, ben Müslümanların da ilkiyim.”
Harun Yıldırım “O’nun hiçbir ortağı yoktur, ben böyle emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”
Hasan Basri Çantay (162-163) De ki: «Şübhesiz benim namazım da, ibâdetlerim de, dirimim de, ölümüm de hiç bir ortağı olmayan, âlemlerin Rabbi Allahındır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmetde) müslüman olanların ilkiyim».
Hayrat Neşriyat 'O’nun ortağı yoktur. Ve (ben) bununla emrolundum, çünki ben Müslümanların ilkiyim!'
İbni Kesir O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben, böylece emrolundum. Ve ben, müslümanların ilki.
İskender Evrenosoğlu O'nun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben, müslümanların (teslim olanların) ilkiyim.
Kadri Çelik “O'nun hiç bir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”
Mehmet Ali Eroğlu Menendi yoktur O'nun. Bu bana emredildi. Ben müslümanların ilkiyimdir.
Muhammed Celal Şems De ki: “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Bana emrolunan işte budur. Ben Müslümanlar’ın (yani itaat edenlerin) ilkiyim.”
Muhammed Esed ki Onun uluhiyetinde hiç kimse pay sahibi değildir: Ben böyle emrolundum; ve ben benliklerini Allaha teslim edenlerin (daima) öncüsü olacağım?"
Mustafa İslamoğlu Uluhiyyetinde O'nun ortağı yoktur: Ben işte bu tevhid ile emrolundum; ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım!
Ömer Nasuhi Bilmen «O'nun bir ortağı yoktur. Ve ben bununla memur oldum ve ben müslümanların ilkiyim.»
Ömer Öngüt “O'nun hiçbir ortağı yoktur. Bana böylece emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. ”
Şaban Piriş O’nun hiç bir ortağı yoktur. Sadece bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.
Sadık Türkmen O’nun hiçbir ortağı yoktur! Bana böyle emrolundu. Ve ben (O’na) teslim olanların önde olanıyım/ilkiyim.”
Seyyid Kutub O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi. Ben müslümanların ilkiyim.
Suat Yıldırım (162-163) De ki: "Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep Rabbülalemin olan Allah’a aittir. Eşi ortağı yoktur O’nun. Bana verilen emir budur. O’na ilk teslim olan da benim.
Süleyman Ateş "O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim."
Süleymaniye Vakfı O'nun ortağı yoktur. Ben, müslümanların en önünde olmam konusunda emir aldım.”
Tefhim-ul Kuran «O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.»
Ümit Şimşek Onun ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum; Müslümanların ilki de benim.
Yaşar Nuri Öztürk "Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanların ilkiyim ben."