tûadûne - siz vaadolundunuz, size vaadedilen

  
Abdulbaki Gölpınarlı Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.
Abdullah Parlıyan Şüphe yok ki, size vaad olunan o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız.
Adem Uğur Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir. . . Siz (vaadini yerine getirmesi konusunda onu) acze düşüremezsiniz!
Ahmet Tekin Size va’dedilen şey, nihaî yargı mutlaka gerçekleşecektir. Siz Allah’ın koyduğu kanunların dışına çıkarak bunun önüne geçemezsiniz, yakanızı kurtaramazsınız.
Ahmet Varol Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.
Ali Bulaç Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Ali Fikri Yavuz Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.
Ali Ünal Size (gelecek ve Âhiret adına) ne va’ dedilmişse, ne ile korkutulmuşsanız hepsi mutlaka yerine gelecektir; bunun önüne asla geçebilecek değilsiniz.
Bayraktar Bayraklı Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.
Bekir Sadak Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kilamazsiniz.
Celal Yıldırım Size va'dolunan elbette gelecektir ve siz (gelecek olan kazayı engelleyip Allah'ı) âciz kılacak değilsin izdir.
Cemal Külünkoğlu Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma günü) mutlaka gelecektir. Siz, onu engelleyemezsiniz.
Diyanet İşleri (eski) Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kılamazsınız.
Diyanet Vakfi Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.
Edip Yüksel Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz
Erhan Aktaş Size söz verilen şeyler kesinlikle yerine gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.
Gültekin Onan Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz sizin vaat olunduğunuz şeyler kesinlikle gelecektir. Ve siz, bunu engelleyecek birileri değilsiniz.
Harun Yıldırım Muhakkak size vaad edilen kesinlikle gelecektir. Siz aciz bırakacak değilsiniz!
Hasan Basri Çantay Hakıykat, size (başınıza geleceği) va'd olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki ne va'd olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni' olacak kimseler değilsiniz!
İbni Kesir Muhakkak size vaad olunan; yerine gelecektir. Siz, O'nu aciz kılacaklar değilsiniz.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).
Kadri Çelik Size vaat edilen, mutlaka (yerine) gelecektir. Siz O'nu aciz kılıcılar değilsiniz.
Mehmet Ali Eroğlu Muhakkak size vadedilenler gelecektir. Siz engelleyecek değilsinizdir.
Mehmet Okuyan Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz (bunları) asla aciz bırakıcılar değilsiniz.
Muhammed Celal Şems Size vadedilen mutlaka yerine gelecektir. (Bizi asla) aciz kılacak değilsiniz.
Muhammed Esed Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!
Mustafa Çevik Size vaat olunan Hesap Günü’nün geleceğinden sakın şüpheniz olmasın, kimse ona engel olamaz.
Mustafa İslamoğlu Kaçış yok: tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir: ve siz ona asla engel olamayacaksınız.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.
Ömer Öngüt Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.
Şaban Piriş Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.
Sadık Türkmen Size söz verilen muhakkak gelecektir. Siz kesinlikle (Allah’ı) güçsüz bırakamazsınız!
Seyyid Kutub Size va'dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.
Suat Yıldırım Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.
Süleyman Ateş Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.
Süleymaniye Vakfı Tehdit edildiğiniz şey mutlaka olacaktır. Siz önüne geçemeyeceksiniz.
Tefhim-ul Kuran Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.
Ümit Şimşek Size vaad edilen mutlaka gelecektir; onun önüne geçemezsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.