li kulli - hepsi için, herbiri için vardır

  
Abdulbaki Gölpınarlı Her haberin mukadder bir zamanı var, siz de öğrenir, bilirsiniz yakında.
Abdullah Parlıyan Allah'tan gelen her haber, belli bir zaman içinde gerçekleşir ve siz zamanı gelince gerçekleri anlayacaksınız.”
Adem Uğur Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.
Ahmed Hulusi Her haberin kararlaştırılmış, gerçekleşeceği bir zamanı vardır. . . Yakında bileceksiniz!
Ahmet Tekin Her ilâhî haberin, ilâhî cezanın kararlaştırılmış bir zamanı, gerçekleşeceği bir yeri vardır. Yakında siz de olacakları ve haber verdiğimiz şeylerin gerçekleştiğini öğreneceksiniz.
Ahmet Varol Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında bileceksiniz.
Ali Bulaç Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman (müstakar)' vardır. Siz de bileceksiniz.
Ali Fikri Yavuz Kur’an’daki her haberin tahakkuk edeceği muayyen bir zamanı var. Artık yakında öğrenirsiniz.
Ali Ünal Verilmiş her haberin gerçekleşeceği kararlaştırılmış bir zaman vardır. Nitekim gün gelecek, siz de bileceksiniz.
Bayraktar Bayraklı Her haber, belli bir süreç içinde gerçekleşir. Siz, zaman içinde anlayacaksınız.
Bekir Sadak Her haberin gerceklesecegi bir zaman vardir ki siz onu yakinda bileceksiniz.
Celal Yıldırım Her haberin kararlaştırılmış bir vakti (belirlenmiş bir saati) vardır ve siz de onu ileride görüp anlayacaksınız.
Cemal Külünkoğlu (Kur'an'daki) her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.
Diyanet İşleri (eski) Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz onu yakında bileceksiniz.
Diyanet Vakfi Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.
Edip Yüksel Her bir haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bilecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır Her haberin mukarrer bir zamanı var, artık ileride bilirsiniz
Erhan Aktaş Her haberin1 kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında bileceksiniz.

1- Olayın.
Gültekin Onan Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman' (müstakar) vardır. Siz de bileceksiniz.
Hakkı Yılmaz Her önemli haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır, siz de yakında bileceksiniz.
Harun Yıldırım Her bir haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında siz de bileceksiniz.
Hasan Basri Çantay «Her bir haberin kararlaşmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz».
Hayrat Neşriyat 'Her haberin kararlaşacağı (vuku' bulacağı) bir zaman vardır. Ve ileride bileceksiniz!'
İbni Kesir Her haberin kararlaşmış bir zamanı vardır. Siz de yakında bileceksiniz.
İskender Evrenosoğlu Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz.
Kadri Çelik Her haberin (vaadin) gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz onu yakında bileceksiniz.
Mehmet Ali Eroğlu Mukadder bir zamanı vardır her haberin, sizde öğrenirsiniz yakında
Muhammed Celal Şems Önceden verilen her haberin belli bir zamanı ve yeri vardır. Siz (onun aslını) yakında öğreneceksiniz.
Muhammed Esed (Allahtan gelen) her haber belli bir süreç içinde gerçekleşir: ve siz zaman içinde (hakikati) anlayacaksınız".
Mustafa İslamoğlu Her haberin bir gerçekleşme süreci vardır; zaman gelecek (bunu) siz de öğreneceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Her bir haberin bir mukarrer zamanı vardır. Ve yakında bilirsiniz.
Ömer Öngüt Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında bileceksiniz.
Şaban Piriş Her haberin gerçekleşeceği bir an vardır. İlerde anlayacaksınız.
Sadık Türkmen Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır! Siz yakında bileceksiniz!
Seyyid Kutub Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. İlerde anlayacaksınız.
Suat Yıldırım (66-67) Bu, hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki: "Ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; Siz de yakında öğrenirsiniz."
Süleyman Ateş Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında bilirsiniz.
Süleymaniye Vakfı “Her haberin[*] gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”

[*] O haber, önceki ümmetler açısından gelen mucizelere inanmadıkları takdirde tehdit edildikleri helak edilme haberidir(Bkz: En’am 6/4-6). Bizim ümmetimiz için mucize söz konusu olmadığından tek sorumluluğumuz Kur’an-ı Kerim’dir. 66. ayette anlatıldığı şekilde; Kur’an’a karşı yalan yanlış şeylere sarılmamız durumunda 65. ayet gereği fıkralara bölünerek birbirimize baskı kuracağımız ve bunun Allah’ın koyduğu ölçü gereği kaçınılmaz olduğu açıktır. Kendilerini İslam alemi olarak nitelendiren bu coğrafyanın içinde bulunduğu çatışma ve istikrarsızlık ortamı tam da bu ayetlerde anlatıldığı gibidir. Benzeyen(müetaşabih) ayetler için bkz: (Kamer 54/1-8) , (Mülk 67/16-18), (Nebe 78/1-5)

Tefhim-ul Kuran Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman (müstakar) ' vardır. Siz de bileceksiniz.
Ümit Şimşek Her haberin bir vakti vardır; yakında onlar da öğrenecekler.
Yaşar Nuri Öztürk Her haberin gerçekleşeceği bir zaman/mekân vardır. Yakında bileceksiniz.