el habîru - haberdar olan

  
Abdulbaki Gölpınarlı Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.
Abdullah Parlıyan Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde gerçek otorite sahibidir. Ve gerçekten O'dur, herşeyden haberdar olan ve her yaptığını yerli yerince yapan.
Adem Uğur O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.
Ahmet Tekin O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”
Ali Ünal O’dur kulları üzerinde Kendisine karşı çıkılamaz mutlak hükümran. Ve O, Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır, Habîr (her şeyden hakkıyla haberdar olan)dır.
Bayraktar Bayraklı Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O'dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.
Bekir Sadak O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.
Celal Yıldırım O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.
Cemal Külünkoğlu O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Edip Yüksel O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o
Erhan Aktaş O, kullarının üzerinde mutlak egemenlik sahibidir. En İyi Hüküm Veren’dir, Her Şeyden Haberdar’dır.
Gültekin Onan O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.
Hakkı Yılmaz Ve O, kullarının üstünde/daha üstün olarak, isyân eden kimseleri kahredendir. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilendir.
Harun Yıldırım O, kulları üzerinde kahir olandır. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Habîr’dir.
Hasan Basri Çantay O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.
İskender Evrenosoğlu O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).
Kadri Çelik O, kullarının üstünde yegâne egemendir ve O, hikmet sahibidir, haberdardır.
Muhammed Celal Şems O, kulları üzerinde galiptir. Hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
Muhammed Esed Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Mustafa İslamoğlu Zira yalnızca O'dur kulları üzerinde mutlak otorite sahibi olan; yine O'dur her hükmünde tam isabet kaydeden, her şeyden henüz kaynağındayken haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.
Sadık Türkmen O, kullarının üstünde tam egemendir. O, doğru hüküm/karar verendir, herşeyin haberini alır.
Seyyid Kutub Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.
Suat Yıldırım O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.
Süleymaniye Vakfı O, kullarına tam hâkimdir. Doğru kararlar verir, her şeyin iç yüzünü bilir.
Tefhim-ul Kuran O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ümit Şimşek O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.