ve yemhaka - ve yavaş yavaş helâk etmesi

  
Abdulbaki Gölpınarlı Ve Allah, inananları arıtır, tertemiz bir hale getirir, kâfirleri de helâk eder.
Abdullah Parlıyan Ve aynı zamanda Allah iman edenleri, her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri yok etmek ister.
Adem Uğur Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.
Ahmed Hulusi Ve dahi (bu yaşanılanlar), Allâh'ın iman edenleri (bu olayları yaşatarak) arındırması; hakikati örtenleri de (bu yoldan) mahvetmesi içindir.
Ahmet Tekin Allah’ın, iman edenleri günahlarından temize çıkarması, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri de helâk etmesi için bozguna uğrayıp yara aldınız.
Ahmet Varol Bu aynı zamanda, Allah'ın mü'minleri arındırması ve kâfirleri helak etmesi içindir.
Ali Bulaç (Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve inkâr edenleri yok etmesi içindir.
Ali Fikri Yavuz Ve hem de Allah, iman edenleri tertemiz seçip kâfirleri mahvedeceği için...
Ali Ünal (O günleri insanlar arasında döndürüp durmamız,) Allah’ın (fert fert içlerindeki yanlış duygu, düşünce ve nifak tortularını arıtarak, toplum planında ise içlerindeki münafıkları ortaya çıkararak) mü’minleri tertemiz yapması ve kâfirleri derece derece imha etmesi içindir de.
Bayraktar Bayraklı Bir de Allah, iman edenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve inkârcıları helâk etmek ister.
Bekir Sadak Bir de Allah, boylece iman edenleri gunahlardan aritmak, inkarcilari ise yok etmek ister.
Celal Yıldırım (140-141) (Uhud Savaşı'nda) bir yara aldıysanız, şüphesiz ki o topluluk da (Bedir Savaşı'nda) benzeri bir yara almıştı. Allah sizden şehîdler (veya şâhidler) edinmek, bir de Allah, imân edenleri seçip tertemiz kılmak (içlerindeki cevheri ortaya çıkarmak), kâfirleri yok etmek için bu günleri (bazen lehte, bazen aleyhte olmak üzere) insanlar arasında nöbetleşe döndürüp dururuz. Allah zâlimleri sevmez.
Cemal Külünkoğlu (Bir de) Allah, böylece imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırır ve hakikati inkâr edenleri etkisiz hale getirir.
Diyanet İşleri (eski) Bir de Allah, böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcıları ise yok etmek ister.
Diyanet Vakfi Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.
Edip Yüksel ALLAH böylece gerçeği onaylayanları sağlamlaştırır ve kâfirlerin gururunu kırar.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve Allah iman edenleri seçib kâfirleri mahvedeceği için
Erhan Aktaş Bu, Allah’ın, iman edenleri arındırması ve gerçeği yalanlayan nankörleri mahvetmesi içindir.
Gültekin Onan (Yine bu) Tanrı'nın, inananları arındırması ve kafirleri yok etmesi içindir.
Hakkı Yılmaz (140,141) Eğer size bir yara değmişse, o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. Ve işte o günler; Biz onları, Allah'ın sizden iman eden kimseleri bilmesi ve sizden şâhitler edinmesi, Allah'ın iman eden kimseleri arındırması, kâfirleri; Kendisinin ilâhlığını, rabliğini bilerek reddedenleri de mahvetmesi için insanlar arasında döndürür dururuz. Ve Allah, şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanları sevmez.
Harun Yıldırım Böylece Allah iman edenleri arındırsın ve kafirleri helak etsin.
Hasan Basri Çantay (140-141) Eğer size («Uhud» de) bir yara değmiş bulunuyorsa («Bedir»de) o kavme de o kadar yara değmişdir. O günler (öyle günlerdir ki) biz onları insanlar arasında (gah lehlerine, gâh aleyhlerine olmak üzere elden ele ve nöbetleşe nöbetleşe) döndürür dururuz. (Bu da) Allahın (ezeldeki) ilmini îman edenlere açıklaması, içinizden şehîdler edinmesi, mü'minleri tertemiz yapıb kâfirleri (murdar ölümle) helak etmesi içindir. Allah zâlimleri sevmez.
Hayrat Neşriyat Bir de Allah, îmân edenleri (bu sıkıntılarla günahlardan) temizlesin ve kâfirleri (bu zulümleri sebebiyle) helâk etsin!
İbni Kesir Bu; Allah'ın iman edenleri seçmesi, kafirleri mahvetmesi içindir.
İskender Evrenosoğlu Ve (bu), Allah'ın âmenû olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helâk etmesi içindir.
Kadri Çelik Ve inananları günahlardan arıtmak, kâfirleri de yok etmek için (günleri insanlar arasında işte böyle döndürür dururuz).
Mehmet Ali Eroğlu İman edenleri Allah arındırır, tertemiz hale getirir. İnkar edenleri de helak eder.
Mehmet Okuyan Bir de (böylece) Allah iman edenleri arındırır; kâfirleri de helak eder.
Muhammed Celal Şems Allah (böyle yapmakla,) müminleri temiz kılmak, kâfirleri ise yok etmek ister.
Muhammed Esed ve (aynı zamanda) Allah'ın imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırması ve hakikati inkar edenleri etkisiz hale getirmesi için.
Mustafa Çevik 140-141 Ey mü’minler! Yaratılış sebebiniz olan hayat nizamını yaşamak ve yaşatmak uğrunda cihat ederken, siz bir yara alıp zarara uğradıysanız, unutmayın ki düşmanlarınız da benzer bir yara almıştır. Bedir’de onlar da zayiat verip, mağlup olmuşlardı. Biz zaferi ve yenilgiyi insanlar arasında döndürüp dururuz ki, böylece imanında samimi ve sebatkâr olan mü’minlerle, olmayanları ortaya çıkaralım ve sizden Allah yolunda şehit olanlarla gazi olanları, sonradan gelen nesillere örnekler kılalım. Allah, İslam nizam ve ahlakı uğrunda savaşanları günahlarından arındırır, mü’minlerin elleriyle müşriklerin kökünü kazımak ister. Allah bu uğurda savaş gerektiğinde savaştan kaçanları sevmez.
Mustafa İslamoğlu yine Allah, iman edenleri arındırıp üste çıkarsın ve inkarcıları da mahvetsin.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Allah Teâlâ imân edenleri seçmesi ve kâfirleri helâk eylemesi içindir.
Ömer Öngüt Bir de müminleri tertemiz yapıp arıtması ve kâfirleri mahvetmesi içindir.
Şaban Piriş (140-141) -Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da ona benzer bir yara aldı. Allah’ın iman edenleri ortaya çıkarması, içinizden şehitler edinmesi ve iman edenleri arındırıp, kafirleri mahvetmesi için bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.
Sadık Türkmen Bir de Allah; iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için izin/onay verir.
Seyyid Kutub Bunun bir başka sebebi Allah'ın, müminleri arındırması ve kâfirleri yok etmesidir.
Suat Yıldırım (140-141) Şayet siz yara aldı iseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte Biz, Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.
Süleyman Ateş Ve inananları iyice özleştirmek, kâfirleri de mahvetmek için (günleri insanlar arasında böyle çevirmektedir).
Süleymaniye Vakfı Bunun bir sebebi de Allah’ın inanıp güvenenleri arındırması ve kâfirleri darlığa düşürmesi içindir.
Tefhim-ul Kuran (Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve küfre sapanları yok etmesi içindir.
Ümit Şimşek Ve Allah iman edenleri günahlarından temizleyip kâfirleri de böylece azalta azalta mahvetsin.
Yaşar Nuri Öztürk Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir.