el hamdu - hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür

  
Abdulbaki Gölpınarlı Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
Abdullah Parlıyan Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren,
Adem Uğur Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ahmed Hulusi "Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir. . .
Ahmet Tekin Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.
Ali Bulaç Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.
Ali Fikri Yavuz (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
Ali Ünal Bütün hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir:
Bayraktar Bayraklı Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir.
Bekir Sadak Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Celal Yıldırım (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Cemal Külünkoğlu Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet Vakfi Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel Övgü, evrenlerin Efendisi ALLAH’adır.
Elmalılı Hamdi Yazır Hamd, o rabbiâlemîn,
Erhan Aktaş Övülmeye değer olan yalnızca âlemlerin Rabb’ı Allah’tır.
Gültekin Onan (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz 2-4 Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır.
Harun Yıldırım Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir.
Hasan Basri Çantay (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
İbni Kesir Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.
İskender Evrenosoğlu Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Övgü Alemlerin Efendisi Allah’adır.
Kadri Çelik Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Mehmet Ali Eroğlu Fethedersin gönülleri, sahibisin tüm varlığın, Hamd Sana aittir.
Mehmet Okuyan 2-4 Hamd (övgü); Rahmân, Rahîm, hesap gününün sahibi, âlemlerin de Rabbi olan Allah içindir.
Muhammed Celal Şems Her türlü hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Muhammed Esed Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,
Mustafa Çevik Âlemleri yaratan, yarattıklarının nizamlarını kuran ve Rabbi (sahibi) olan Allah, şükredilmeye ve övülmeye layık olan tek ilahtır.
Mustafa İslamoğlu Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ömer Nasuhi Bilmen (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Şaban Piriş (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Sadık Türkmen ADINDAN övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!
Seyyid Kutub Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Suat Yıldırım Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
Süleyman Ateş Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.
Süleymaniye Vakfı Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır[1*] ; bütün varlıkların Sahibidir.[2*]

[1*] Üç tip övgü vardır. Birincisi, kişiyi kendi katkısı olmayan bir şeyden dolayı övmektir. Boyu uzun, zeki, iyi bir aileye mensup sözleri böyledir; ona  medih denir. İkincisi, iyi bir şey yaptığı için övmektir. Güzel yemek yapar, arkadaşlığı iyidir gibi sözler buna girer. Övgünün bu türüne hamd denir. Üçüncüsü, bize yapılan bir iyilikten dolayı övmektir. Bana güzel bir yemek ikram etti demek gibi. Buna da şükür denir. El-hamdu’nun başındaki el takısı cins içindir, kelimeye, yaptığı her şeyi güzel yapma anlamı kazandırır. Bunu da Allah’tan başkası yapamaz.

[2*] رَبّ الْعَالَمِينَ = rabbi’l-âlemîn ifadesi, رَبُّ العالمين = rabbü’l-âlemîn şeklinde de okunur (Kurtubî). Bu durumda anlam, “O varlıkların sahibidir” şeklinde olur. Yukarıdaki meal, her iki anlamı da içerecek şekildedir. “Rab” Türkçe karşılığı “sahip”tir. Evin sahibine rabb’ud-dâr = evin rabbi (Müfredât), sermaye sahibine de rabb’ül-mal = sermayenin rabbi denir. Yusuf aleyhisselam, kralın gönderdiği köleye şöyle demişti: “Rabbine dön de sor bakalım, ellerini kesen kadınların derdi neymiş? Benim Rabbim onların oyunlarını bilir.” (Yusuf 12/50) Bu âyette rab kelimesi hem Allah hem de kölenin sahibi olan kral için kullanılmıştır.  
 

 

Tefhim-ul Kuran (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Yaşar Nuri Öztürk Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.