bi ed dîni - dîni

  
Abdulbaki Gölpınarlı İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.
Abdullah Parlıyan Hayır, olmaz öyle şey! Siz Allah'ın dinini veya ceza gününü yalan sayıyorsunuz.
Adem Uğur Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.
Ahmed Hulusi Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem'i) yalanlıyorsunuz!
Ahmet Tekin Öyle mağrur olmayın. Bir de tutmuş, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, İslâm medeniyetini yalanlıyorsunuz.
Ahmet Varol Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Ali Bulaç Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Ali Fikri Yavuz Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.
Ali Ünal Ama siz (ey insanlar, bu aldanışınızla) Din’i, nihaî Hüküm ve Hesap Günü’nü yalanlıyorsunuz.
Bayraktar Bayraklı Öyle değil, doğrusu sizler yargı gününü yalanlıyorsunuz.
Bekir Sadak Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.
Celal Yıldırım Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).
Cemal Külünkoğlu Hayır! Aksine siz, hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
Diyanet İşleri (eski) Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Diyanet Vakfi (9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.
Edip Yüksel Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz
Erhan Aktaş Hayır! Bilakis, siz dini1 yalanlıyorsunuz!

1- Hesap verme gününü, yargı gününü.
Gültekin Onan Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Hakkı Yılmaz (9-12) Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Aslında siz, şüphesiz üzerinizde, yaptığınız şeyleri ezberleyen, saygın yazıcılar olmasına rağmen, Din'i yalanlıyorsunuz.
Harun Yıldırım Hayır, hayır; bilakis siz dini yalanlıyorsunuz;
Hasan Basri Çantay Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.
Hayrat Neşriyat Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.
İbni Kesir Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.
Kadri Çelik Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.
Mehmet Ali Eroğlu İnkar ediyor, yanlış yapıyorsunuz, hesabı yalanlama var.
Muhammed Celal Şems Hayır, (sandığınız gibi) değil. Aslında siz, mükâfat ve cezayı yalanlıyorsunuz.
Muhammed Esed Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!
Mustafa İslamoğlu Yapmayın ama; Hesap (Günü'nü) yalanlama (eğilimini) hep içinizde taşıyorsunuz;
Ömer Nasuhi Bilmen Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.
Ömer Öngüt Hayır, hayır! Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Şaban Piriş Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.
Sadık Türkmen HAYIR HAYIR! Aksine siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.
Seyyid Kutub Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.
Suat Yıldırım Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.
Süleyman Ateş Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.
Süleymaniye Vakfı Yok, yok… Siz hesap verme işini (hak ettiğiniz karşılığı alacağınızı) yalan sayıyorsunuz!
Tefhim-ul Kuran Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Ümit Şimşek Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.