el mesâku - sevk

  
Abdulbaki Gölpınarlı O gün, Rabbinin tapısına götürülür.
Abdullah Parlıyan işte o zaman gidişinin Rabbine olduğunu hisseder.
Adem Uğur İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.
Ahmed Hulusi O süreçte sevk rabbinedir!
Ahmet Tekin O gün, yalnız Rabbinin huzuruna sevkiyat vardır.
Ahmet Varol İşte o gün gidiş ancak Rabbinedir.
Ali Bulaç O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.
Ali Fikri Yavuz O gün dönüş, Rabbinedir ancak...
Ali Ünal O gün sevk, doğrudan Rabbinin divanınadır.
Bayraktar Bayraklı (26-30) Hayır! Can köprücük kemiğine dayandığında, “Kim tedavi edecektir?” dendiğinde, onun kesin ayrılış olduğunu anladığında, bacaklar birbirine dolaştığında, o gün sevk yeri yalnızca Rabbinin huzurudur.
Bekir Sadak O gun sevk Rabbin huzurunadir. *
Celal Yıldırım O gün sevk, ancak Rabbına doğru olacak.
Cemal Külünkoğlu O gün yalnız Rabbine doğru sevkiyat vardır.
Diyanet İşleri (eski) O gün sevk Rabbin huzurunadır.
Diyanet Vakfi İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.
Edip Yüksel O gün sevk Efendisine doğrudur.
Elmalılı Hamdi Yazır Rabbınadır o gün yalnız mesak
Erhan Aktaş İzin Günü gidiş yalnızca Rabb’inedir.
Gültekin Onan O gün sevk yalnızca rabbinedir.
Hakkı Yılmaz 26-30 Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Köprücük kemiklerine dayandığı, “Çare bulan kimdir!” denildiği ve can çekişen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman; işte o gün sürülüp götürülmek, sadece Rabbinedir.
Harun Yıldırım İşte o gün götürülmek yalnızca Rabbinedir.
Hasan Basri Çantay O gün sevk (ıyyât) yalınız Rabbinedir!
Hayrat Neşriyat O gün sevk olunacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur.
İbni Kesir O gün; sevk, yalnız Rabbınadır.
İskender Evrenosoğlu İzin günü, sevk senin Rabbinedir.
Kadri Çelik O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.
Mehmet Ali Eroğlu Kaçış olmayan o gün, Rab'be doğru sevk edilme anıdır.
Mehmet Okuyan 26-30 Doğrusu (can), köprücük kemiğine dayanıp “Tedavi edebilecek kimdir?” dendiğinde, bunun gerçek bir ayrılık olduğunu anlayıp bacak(lar) birbirine dolaştığında, işte o gün varılacak yer sadece Rabbinin huzuru olacaktır.
Muhammed Celal Şems O, ancak (herkesin) Rabbine götürüleceği gündür.
Muhammed Esed işte o zaman gidişinin Rabbine doğru olduğunu hisseder!
Mustafa Çevik 26-33 Dünya hayatını Allah’ın davetine sırtını dönüp O’na başkaldırmış olarak yaşamış insanın canı boğazına gelip dayandığında ve etrafındakilerin bunu kurtaracak biri yok mu diye çırpınıp durduğunda, işte o zaman kendisi de ayrılık vaktinin gelip çattığını iyice kavrar, son çırpınışla ayakları birbirine dolaşır ve ancak o zaman bu gidişin Rabbin huzuruna gidiş olduğuna inanıp iman eder fakat son pişmanlık fayda etmez.
O, yaşadığı sürece Allah’ın peygamber ve kitaplarla davet ettiği yaratılışının sebebi olan hayat nizamına uymayı kabul etmedi. Ona karşı kibirlenip böbürlendi, çalım satarak kendine göre bir hayat nizamı kurmaya ya da kendi gibilerin kurduğu nizamlara yönelip sarıldı.
Mustafa İslamoğlu o gün sürüklenip götürülüş Rabbine doğrudur.
Ömer Nasuhi Bilmen (29-30) Ve bacak da bacağa dolaşmış olacaktır. O günde sevk olunmak yalnız Rabbinedir.
Ömer Öngüt İşte o gün sevk Rabbinedir.
Şaban Piriş O gün sevk, Rabbine'dir.
Sadık Türkmen O gün sevk, yalnızca Rabbinin huzurunadır.
Seyyid Kutub O gün Rabbine doğru yolculuk vardır.
Suat Yıldırım O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur!
Süleyman Ateş İşte o gün, sevk Rabbinedir (can, Allâh'ın huzûruna sevk edilir).
Süleymaniye Vakfı O gün sevkiyat Sahibinin huzurunadır.
Tefhim-ul Kuran O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.
Ümit Şimşek Rabbinedir o gün sevkiyat.
Yaşar Nuri Öztürk Rabbine doğrudur o gün sevkiyat.