ve cumia - ve birleştirildi

  
Abdulbaki Gölpınarlı Ve güneşle ay birleştirilince.
Abdullah Parlıyan Güneş ve ay her ikisi birden yokluğa sürüklendiğinde,
Adem Uğur Güneşle ay biraraya getirildiği zaman!
Ahmed Hulusi Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!
Ahmet Tekin Kıyamet güneşle ay bir araya getirildiği zamandır.
Ahmet Varol Güneş ve ay birleştirildiği zaman;
Ali Bulaç Güneş ve ay birleştirildiği zaman;
Ali Fikri Yavuz Güneş ile ay bir araya toplanır,
Ali Ünal Güneş ile ayın birbirine katılacağı zaman:
Bayraktar Bayraklı (7-9) İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya geldiği zaman!
Bekir Sadak (7-10) Gozun kamastigi, ayin tutuldugu, gunes ve ayin bir araya getirildigi zaman, iste o gun insan: «Kacacak yer nerede?» der.
Celal Yıldırım Güneşle Ay biraraya geldiği zaman;
Cemal Külünkoğlu (7-9) Gözler korkudan şimşek çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ile ay bir araya getirildiği zaman.
Diyanet İşleri (eski) (7-10) Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan: 'kaçacak yer nerede?' der.
Diyanet Vakfi (7-9) İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay biraraya getirildiği zaman!
Edip Yüksel Ve güneş ile ay bir araya toplandığı zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır Ve Güneş ve Ay toplanır
Erhan Aktaş Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman.
Gültekin Onan Güneş ve ay birleştirildiği zaman;
Hakkı Yılmaz 7-10 İşte, göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, “Kaçış nereye/kaçacak yer neresi?” der.
Harun Yıldırım Güneş ve ay bir araya getirildiği zamandır.
Hasan Basri Çantay (7-8-9) İşte göz (hayret ve dehşetle) kamaşdığı, ay tutul (ub karardığı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman,
Hayrat Neşriyat (7-9) Fakat; göz kamaştığı, ay tutulduğu (ışığı giderildiği) ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman!
İbni Kesir Güneş ve ay bir araya getirildiğinde,
İskender Evrenosoğlu Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Güneş ve Ay bir araya getirildiğinde
Kadri Çelik Güneş ile ay bir araya getirilip toplatıldığı zaman.
Mehmet Ali Eroğlu (7-8-9) Kamaştığı zaman göz, tutulur ay, güneş ve ay bir olur.
Mehmet Okuyan 7-10 İşte göz(ler kamaşıp) şimşek çaktığı, ay karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün (inkârcı) insan “(Acaba) nereye kaçmalı(yım)?” diyecektir.
Muhammed Celal Şems (7-10) Nitekim gözlerin kamaşacağı, ayın tutulacağı ve güneş ile ayın (tutulmalarının) bir araya getirileceği zaman, insanoğlu kaçış (yolu) nerededir, diyecek.
Muhammed Esed ve güneş ile ay bir araya getirildiğinde,
Mustafa Çevik 2-10 İnsan, kemiklerini bir araya getirip, diriltip, davetimize uygun yaşayıp yaşamadığının hesabını sormayacağımızı mı sanıyor? Hâlbuki Biz insanın parmak uç larındaki çizgilerine varıncaya kadar yeniden yaratmaya kâdiriz. Bu gerçeğe rağmen, yine de birçoğu Allah’ın davetinden yüz çevirir ve “Şu Kıyamet Günü ne zaman gelecekmiş!” diye alay ederler.
Fakat O Günün dehşetinden gözler korku ile bakakaldığında, ay ile güneş bir araya getirilip karanlığa gömüldüğünde, o insanlar bugün nereye kaçıp sığınmalı diyerek çırpınmaya başlarlar.
Mustafa İslamoğlu çünkü güneş ve ay birleştirilecek;
Ömer Nasuhi Bilmen (8-9) Ve ay tutulmuş olur. Ve güneş ile ay toplatılmış bulunur.
Ömer Öngüt Güneşle ay bir araya getirildiği zaman!
Şaban Piriş Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman..
Sadık Türkmen Güneş ve Ay toplandığı/bir araya/aynı hizaya getirildiği zaman!
Seyyid Kutub Güneş ile ay biraraya getirildiği zaman,
Suat Yıldırım Güneş ile ay yan yana getirildiği zaman...
Süleyman Ateş Güneş ve Ay bir araya toplandığı zaman!
Süleymaniye Vakfı Güneş ile Ay bir araya getirilmiş olur[*].

[*] O gün Güneş dürülmüş olacağı için (Tekvir 81/1)

“Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru bir yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.” (Zümer 39/69)

Tefhim-ul Kuran Güneş ve ay birleştirildiği zaman;
Ümit Şimşek Güneş ve Ay bir araya getirildiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk Ve Güneş'le Ay biraraya getirildiğinde,