vat'en - çok meşakkatli, çok zor, (tesir bakımından) çok dinç,

  
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibâdet için de gece, pek uygun.
Abdullah Parlıyan Ve gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve daha güçlü olur ve okuma da berraklaşır yani gündüz için malzeme hazırlanmış olur.
Adem Uğur Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!
Ahmet Tekin Gece kalkarak yapılan ibadet, ilmî çalışma, gündüz yapılandan daha etkili, daha kalıcı, daha samimidir. Kur’ân daha iyi anlaşılır. Söz daha güzel söylenir, daha iyi dinlenir, daha derin manalara nüfûz edilir.
Ahmet Varol Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.
Ali Bulaç Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Ali Fikri Yavuz Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur’an’ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır.
Ali Ünal Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek, (zihin, kalb ve ruh üzerinde) çok daha tesirli ve okuma, okunanı dinleme ve anlama bakımından çok daha verimlidir.
Bayraktar Bayraklı (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver!
Bekir Sadak suphesiz, gece kalkisi daha tesirli ve o zaman okumak daha elverislidir.
Celal Yıldırım Hakikat (ibâdet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı ve te'sirli, hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur verici)dir.
Cemal Külünkoğlu Doğrusu gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır.
Diyanet İşleri (eski) şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Diyanet Vakfi Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.
Edip Yüksel Kuşkusuz gece fikir inşası çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.
Elmalılı Hamdi Yazır Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır
Erhan Aktaş Gece kalkışı yoğunlaşmada daha etkili, söz1 bakımından daha sağlamdır.

1- Okuyuş.
Gültekin Onan Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Hakkı Yılmaz Gecenin yeni oluşum etkinliği, rahat rahat çalışabilme bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.
Harun Yıldırım Doğrusu gece kalkışı, etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
Hasan Basri Çantay Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i'tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.
İbni Kesir Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır.
Kadri Çelik Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır.
Mehmet Ali Eroğlu Elverişli vakit, gece vaktidir. Sözün tesiri ve ibadet etme de daha etkilidir.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz geceleyin kalkmak, (nefsi) ayakaltına alıp çiğnemek için (de,) söz olarak (da,) en etkili yoldur.
Muhammed Esed (ve) gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır,
Mustafa İslamoğlu elbet (şu) gece dirilişi var ya: işte o pek derin bir iz bırakır ve okuyuş açısından daha bir etkilidir;
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır.
Ömer Öngüt Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.
Şaban Piriş Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir.
Sadık Türkmen Şüphesiz gece (kalkışı, Kur’an’ı okuma/anlama bakımından), tesirce şiddetli (anlayışça daha uygundur) ve özümleme (kavrayış) bakımından daha etkilidir.
Seyyid Kutub Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir.
Suat Yıldırım Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
Süleyman Ateş Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'â) daha etkilidir.
Süleymaniye Vakfı Gece ortamı daha etkili ve (o sırada) okuma daha kalıcı olur.
Tefhim-ul Kuran Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.
Ümit Şimşek Muhakkak ki, gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır.
Yaşar Nuri Öztürk Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.