el ezellîne - zillet

  
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ın ve Peygamberinin sınırlarına uymayanlar ve karşı gelenler yok mu, onlardır en aşağılık kişilerin içinde bulunanlar.
Abdullah Parlıyan Allah'a ve elçisine karşı gelenler, işte onlar kıyamet günü en alçaklar arasındadırlar.
Adem Uğur Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki Allâh ve Rasûlü ile zıtlaşanlar, işte onlar en zeliller içindedirler!
Ahmet Tekin Emirlerini terkederek Allah’a ve Rasulüne, Kur’ân’a ve sünnete, müslüman idarecilere isyan edip düşman olanlar, işte onlar, en aşağılıklar, en çok zillete düşürülecekler arasındadır.
Ahmet Varol Şüphesiz Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelenler (var ya), onlar, en aşağılar arasındadırlar.
Ali Bulaç Hiç şüphesiz Allah'a ve Resûlü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Ali Fikri Yavuz Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler, muhakkak onlar, (cehennemdeki) en alçaklarla beraberdirler.
Ali Ünal Gerçek şu ki, Allah’a ve Rasûlü’ne karşı duranlar, onlardır en zelil ve en alçak derekede olanlarla aynı safı paylaşanlar.
Bayraktar Bayraklı Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler sürüm sürüm sürüneceklerdir.
Bekir Sadak Allah'a ve peygamberine karsi gelenler; iste onlar, en alcak kimselerle beraberdirler.
Celal Yıldırım Şüphesiz ki Allah'a ve Peygamberine karşı gelip düşmanlık besleyenler, işte onlar en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Cemal Külünkoğlu Allah'a ve Resulü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar var ya, işte onlar (cehennemde) en alçak kimselerle beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler.
Diyanet Vakfi Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.
Edip Yüksel ALLAH’a ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır.
Elmalılı Hamdi Yazır Allah ve Resulüne hudud yarışına kalkanlar herhalde onlar en alçaklar içindedirler
Erhan Aktaş Allah’a ve O’nun Rasul’üne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler.
Gültekin Onan Hiç şüphesiz Tanrı'ya ve Resulü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Hakkı Yılmaz Allah'a ve Elçisi'ne sınırı aşmaya uğraşanlar; onlar, en aşağılık kişiler arasındadırlar.
Harun Yıldırım Hiç şüphesiz Allah’a ve Rasulü’ne karşı başkaldıranlar; işte onlar, alçaklar arasındadır.
Hasan Basri Çantay Allaha ve peygamberine muhaalefet edenler (yok mu?) onlar şübhesiz ki en çok zillete düşenlerin içindedir.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki Allah’a ve Resûlüne karşı, muhâlefet edenler yok mu, işte onlar en zelîl(en aşağı) kimseler arasındadırlar!
İbni Kesir Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler; işte onlar, en çok zillete düşenlerle beraberdirler.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler.
Kadri Çelik Allah'a ve resulüne karşı başkaldıranlar (var ya), işte onlar, kesinlikle en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Mehmet Ali Eroğlu Can siperhane Allah've Resulüne düşman olanlar, en aşağıların arasındadırlar.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz Allah’a ve Peygamberi’ne karşı gelenler varya, işte en aşağılık kimseler (de) bunlardır.
Muhammed Esed Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelenler, işte onlar (Hesap Günü) en sefiller arasında bulunacaklardır.
Mustafa Çevik 14-20 Allah’ı gazaplandıran müşrik ve kâfirleri dost edinen, onlarla işbirliği içinde olan münafıklar, ne onlardandır ne de sizden, bir de utanmadan yalan yere yemin ederek sizden olduklarını söylüyorlar. Allah onlara bu tutumlarından dolayı çetin bir azap hazırlamıştır. Onlar yeminlerini ikiyüzlülüklerine örtü yaparak, başkalarını da Allah’ın davetinden alıkoymaya çalışırlar. Bu yüzden de alçaltıcı şiddetli bir azapla cezalandırılacaklar, malları, mülkleri, evlatları, soyları, sopları onları Allah’ın azabından kurtaramaz. Onların yerleri ebedî olarak kalacakları cehennemdir. Onlar hesap vermek üzere diriltildiklerinde, size karşı yemin ettikleri gibi, Allah’a da yemin ederek kendilerini temize çıkarmaya, cehennem azabından kurtulmaya çalışırlar. Fakat onların yeminleri orada hiçbir işe yaramaz çünkü Allah onların iç yüzlerini, yalancılıklarını çok iyi bilmektedir. Onlar şeytanın fısıltılarla yaptığı telkinlere ve şeytanlaşmış kimselerin çağırısına uyup Allah’ın davet ettiği hayat nizamından yüz çevirerek şeytanlaşmışlardı. O yüzden de hüsrana uğrayıp azabı hak etmişlerdir. Bunlar Allah’a ve elçisine başkaldırmaya kalkan en alçak, en sefil ve zillete düşmüş kimselerdir.
Mustafa İslamoğlu Bir de Allah'a ve Rasulüne meydan okuyanlar var: işte onlar da en alçaklar sınıfına dahildirler.
Ömer Nasuhi Bilmen (20-21) Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.
Ömer Öngüt Allah'a ve Peygamber'ine muhalefet edenler, işte onlar en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Şaban Piriş Allah’a ve Peygamberine muhalefet edenler, işte onlar, en alçaklar içindedirler.
Sadık Türkmen ALLAH’a ve Rasûlüne/Elçisine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.
Seyyid Kutub Allah'a ve peygamberine düşman olanlar, onlar en alçak kimselerle beraberdirler.
Suat Yıldırım Allah’ı ve Resulünü karşısına alanlar, onlara düşmanlık edenler en alçak olanların derekesindedirler.
Süleyman Ateş Allah'a ve Elçisine düşman olanlar, onlar en alçaklar arasındadırlar.
Süleymaniye Vakfı Allah’a ve elçisine sınır çizenler[*] var ya; işte onlar iyice alçalacak olanlardandır.

[*] Allah’ın ve Elçisinin her konuda söz sahibi olamayacağını söyleyen. 

Tefhim-ul Kuran Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendiler sınır koymağa kalkışmakla) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.
Ümit Şimşek Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, en aşağılık kimseler arasındadırlar.
Yaşar Nuri Öztürk Allah'a ve resulüne kafa tutanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar.