bi ismi - ismi ile

  
Abdulbaki Gölpınarlı Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzîh et onu.
Abdullah Parlıyan Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt.
Adem Uğur Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.
Ahmed Hulusi Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına!
Ahmet Tekin Öyleyse ulu Rabinin adını tesbihe, zikre devam et.
Ahmet Varol Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et.
Ali Bulaç Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
Ali Fikri Yavuz O halde Rabbini, Azîm ismi ile tesbih et, (Sübhane Rabbiyel-Azîm, de).
Ali Ünal Öyleyse O sınırsız azamet sahibi Rabbinin İsmi’ni tesbih (O’nu her türlü kusurdan ve ortakları olmaktan tenzih) et.
Bayraktar Bayraklı (71-74) Hiç düşündünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi var ettiniz yoksa biz mi? Biz onu bir ders ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Yüce Rabbinin adını övgüyle an!
Bekir Sadak Cok buyuk Rabbinin adini tesbih et! *
Celal Yıldırım O halde sen, O Büyük Rabbın'ın adını tesbîh ve tenzîh et.
Cemal Külünkoğlu Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt!
Diyanet İşleri (eski) Öyleyse çok büyük Rabbinin adını tesbih et.
Diyanet Vakfi Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.
Edip Yüksel Öyleyse Büyük Efendinin ismini yücelt.
Elmalılı Hamdi Yazır O halde tesbih et rabbine azîm ismiyle
Erhan Aktaş O halde Azim1 Rabb’inin adını tesbih2 et.

1- Yüce. 2- Yücelt. Tesbih, tevhid inancının ve anlayışının kavranması ve Yaratan’ın tüm nitelikleriyle tanınması ve dillendirilmesi, tanıtılması demektir.
Gültekin Onan Şu halde büyük rabbini ismiyle tesbih et.
Hakkı Yılmaz Öyleyse büyük Rabbinin adını arındır/noksanlıklardan uzak tut/O'nun noksanlıklardan uzak olduğunu öğret!
Harun Yıldırım O halde Rabbini o büyük ismi ile tesbih et.
Hasan Basri Çantay O halde Rabbini o büyük adiyle tesbîh (ve tenzîh) et.
Hayrat Neşriyat O hâlde, Azîm (pek yüce olan) Rab bi nin ismiyle (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظ۪يمِ diyerek) tesbîh et!
İbni Kesir Öyleyse Rabbını o büyük adıyla tesbih et.
İskender Evrenosoğlu Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et.
Kadri Çelik O halde büyük Rabbinin ismiyle tesbih et.
Mehmet Ali Eroğlu (74-75) Vasfeyle Yüce Rabbinin adını, tenzih et. Hayır, yıldızların yerlerine olsun yeminler!
Muhammed Celal Şems O halde, Yüce Rabbinin adıyla tespih et.
Muhammed Esed Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt!
Mustafa İslamoğlu Şu halde azamet sahibi Rabbin adına hareket et!
Ömer Nasuhi Bilmen (72-74) Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratanlar Biz miyiz? Biz onu (o ateşi) bir muhtıra ve sahraya konup göçenler için bir menfaat kıldık. Artık azîm Rabbinin ismiyle tesbihte bulun.
Ömer Öngüt Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!
Şaban Piriş O halde yüce Rabbinin adını tesbih et!
Sadık Türkmen Öyleyse büyük Rabbinin ismini yücelt!
Seyyid Kutub Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et.
Suat Yıldırım Öyleyse Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.
Süleyman Ateş Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.
Süleymaniye Vakfı Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.
Tefhim-ul Kuran Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
Ümit Şimşek Öyleyse Ulu Rabbinin adını kusurdan ve ortaktan tenzih et.
Yaşar Nuri Öztürk O halde o yüce Rabbinin adını tespih et!