fî mak'adi - makamında

  
Abdulbaki Gölpınarlı Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.
Abdullah Parlıyan Yüce ve güçlü Rablerinin katında ve beğenilen bir makamda doğruluk meclislerinde, memnunluk içindedirler.
Adem Uğur Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.
Ahmed Hulusi Melik-i Muktedir'in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar!
Ahmet Tekin Güçlü, kudretli, mülkün ve hükümranlığın sahibinin yanında, hak meclislerinde, sadakat gösterenlere, samimi dindarlara ayrılan koltuklardadırlar.
Ahmet Varol Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)'ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.
Ali Bulaç Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.
Ali Fikri Yavuz Rıza gösterilen bir yerde... Kudretine nihayet olmıyan bir Melek’in (her şeye hakim bulunan Allah Tealâ’nın) huzurunda...
Ali Ünal Gücü her şeye yeter, hükmü her şeye geçer Hükümdar’ın huzurunda onur ve sadakat meclisindedirler.
Bayraktar Bayraklı Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.
Bekir Sadak (54-55) Allah'a karsi gelmekten sakinanlar, guclu hukumdarin katinda, yuksek bir derecede, cennetlerde ferahlik ve aydinlik icindedirler. *
Celal Yıldırım Doğruluk makamında kuvvetli kudretli hükümdarın yanındadırlar.
Cemal Külünkoğlu (Onlar,) çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadırlar.
Diyanet İşleri (eski) (54-55) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.
Diyanet Vakfi (54-55) Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.
Edip Yüksel Güçlü Yönetici yanında onurlu makamlardadırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında
Erhan Aktaş Sonsuz Güç Sahibi yöneticinin katında, sadakat makamındadırlar.1

1- Yok olmayan, sabit tahtlarda.
Gültekin Onan Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Tanrı)nın yanında doğruluk makamındadırlar.
Hakkı Yılmaz Çok güçlü sahip, yöneticinin huzurundaki “doğruluk oturma yerleri”nde; doğru kimselere mahsus olan, yalan söylenmesi mümkün olmayan, yok olma ihtimali bulunmayan sabit makamlardadırlar.
Harun Yıldırım Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin yanındadırlar.
Hasan Basri Çantay Hak meclisinde (ve) kudret saahibi, mülkü çok yüce olan (Allah) ın yanındadırlar.
Hayrat Neşriyat (54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk’in (Allah’ın) huzûrundadırlar.
İbni Kesir Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.
İskender Evrenosoğlu Kudret Sahibi Melik'in huzurunda, sadıklar makamındadır.
Kadri Çelik Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.
Mehmet Ali Eroğlu (54-55) (Rabbin) güçlü melikin sadakat katındadır muttakiler. Nehir başında cennettedirler.
Muhammed Celal Şems (54-55) Şüphesiz takvayı benimseyenler, Cennetler’de ve bolluk içerisinde, doğruluk tahtında (ve) kudretli bir Hükümdar’ın huzurunda olacaklar.
Muhammed Esed her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi'nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde...
Mustafa Çevik 54-55 Allah’ın davetine iman ederek sorumluluklarını yerine getirmek için gayret edenlerse cennet bahçelerinde, ırmak başlarında Rablerinin huzurunda olacaklar.
Mustafa İslamoğlu sadakat tahtında... sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce huzurunda...
Ömer Nasuhi Bilmen Bir doğruluk ikametgâhında, gâyet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda (bulunacaklardır).
Ömer Öngüt Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.
Şaban Piriş Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.
Sadık Türkmen Doğruluk makamında, sonsuz kudreti olan muktedir bir hükümdarın huzurunda
Seyyid Kutub Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.
Suat Yıldırım Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.
Süleyman Ateş Güçlü pâdişâhın huzûrunda doğruluk koltuklarında (memnunluk içinde)dirler.
Süleymaniye Vakfı Doğruluk meclisinde, ölçüleri koyan hükümdarın katında olacaklardır.
Tefhim-ul Kuran Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)'ın yanında doğruluk makamındadırlar.
Ümit Şimşek Doğruluk meclisinde, kudreti sonsuz bir Melikin katında.
Yaşar Nuri Öztürk Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde...