muntesirun - yardımlaşan

  
Abdulbaki Gölpınarlı Yoksa biz, birbirine yardım eden bir topluluğuz mu derler?
Abdullah Parlıyan Yoksa onlar: Biz birbirine yardım eden, yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar?
Adem Uğur Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?
Ahmed Hulusi Yoksa: "Biz yardımlaşan (yenilmez) topluluğuz" mu diyorlar?
Ahmet Tekin Yoksa: 'Bizim yardım edenlerimiz var, biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz.' mu diyorlar.
Ahmet Varol Yoksa: 'Biz yardımlaşma içindeki bir topluluğuz' mu diyorlar?
Ali Bulaç "Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?
Ali Fikri Yavuz Yoksa onlar; “- Biz yardımlaşır, bize karşı gelene zafer kazanır bir topluluğuz” mu diyorlar?
Ali Ünal Yoksa o kâfirler, “Biz, dayanışma halinde yenilmez bir topluluğuz” mu diyorlar?
Bayraktar Bayraklı Yoksa onlar, “Biz üstün olan bir toplumuz” mu diyorlar?
Bekir Sadak Yoksa: «Biz oc alabilecek bir topluluguz» mu diyorlar?
Celal Yıldırım Yoksa onlar, «biz yardım gören (yardımlaşan) bir cemiyet miyiz» diyorlar ?
Cemal Külünkoğlu Yoksa onlar: “Biz yekvücut olmuş bir grubuz, üstünlük bizim hakkımız!” mı diyorlar?
Diyanet İşleri (eski) Yoksa: 'Biz öç alabilecek bir topluluğuz' mu diyorlar?
Diyanet Vakfi Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar?
Edip Yüksel Yoksa, “Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz“ mi diyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?
Erhan Aktaş Yoksa: “Biz, güç birliği etmiş yenilmez bir toplumuz.” mu diyorlar?
Gültekin Onan "Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?
Hakkı Yılmaz Yoksa onlar, “Biz birbirine yardım eden/ intikam alabilen bir topluluğuz” mu diyorlar?
Harun Yıldırım Yoksa onlar: “Biz birbirine yardım eden bir topluluğuz.” mu diyorlar?
Hasan Basri Çantay Yoksa onlar «Biz (peygamberlerden) intikaam olmıya muktedir bir cem'iyyet iz» mi diyorlar?.
Hayrat Neşriyat Yoksa: 'Biz, (birbirimize) yardım eden bir topluluğuz!' mu diyorlar?
İbni Kesir Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?
İskender Evrenosoğlu Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?
Kadri Çelik Yoksa onlar, “Biz, birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz” mu diyorlar?
Mehmet Ali Eroğlu Aa yoksa, " Bir birimize yardım eden yenilmez üstün bir topluluğuz" mu diyorlar?
Muhammed Celal Şems Yoksa “Biz öç alan bir topluluğuz,” mu diyorlar?
Muhammed Esed Yoksa onlar, "Biz yek vücut olmuş bir grubuz, (ve bundan dolayı) üstünlük bizim hakkımız!" mı diyorlar?
Mustafa Çevik 43-45 Ey gerçeğe davetten yüz çevirenler! Şimdi bir düşünün bakalım. Siz bu kıssaları anlatılanlardan daha güçlü ya da Allah’ın yanında daha mı değerlisiniz yahut elinizde sizin dokunulmazlığınızı bildiren bir belgeniz mi var? Veya biz Allah’a karşı tek vücut olmuş çok güçlü kimseleriz, bize hiçbir şey olmaz, kimsenin gücü yetmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa siz de, önceki bütün müşrik ve kâfirler gibi Allah’ın azabından kaçacak yer arayacak, fakat bulamayacaksınız.
Mustafa İslamoğlu Yoksa "Biz örgütlü gücüz, galip geliriz" mi diyorlar?
Ömer Nasuhi Bilmen (44-45) Yoksa Biz yardımlaşır (intikamımızı alabilir) bir cemaatiz mi diyorlar? O cemiyet muhakkak ki, yakında bozulacak ve arkalarını çevireceklerdir.
Ömer Öngüt Yoksa: "Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz. " mu diyorlar?
Şaban Piriş Yoksa onlar: -Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?
Sadık Türkmen Yoksa onlar: ”Biz, yardımlaşan (yenilmez) bir toplumuz” mu diyorlar?
Seyyid Kutub Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?
Suat Yıldırım Ne o, "Biz tam dayanışma halinde olan, muzaffer bir topluluğuz" mu diyorlar?
Süleyman Ateş Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar?
Süleymaniye Vakfı Yoksa bunlar: “Biz birbiriyle kenetlenmiş bir topluluğuz” mu diyorlar?[*]

[*] “İbrahim dedi ki Sizin bu putlara tutunmanız sadece aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.  Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir. Size yardım eden de olmayacaktır.” (Ankebut 29/25)

Tefhim-ul Kuran Yoksa onlar; «Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz» mu diyorlar?
Ümit Şimşek Yoksa 'Biz dayanışma içinde, muzaffer bir topluluğuz' mu diyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa, "Biz, yardımlaşan/yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar?