bi en nuzuri - uyarıları

  
Abdulbaki Gölpınarlı Semûd da korkutucuları yalanladı.
Abdullah Parlıyan Semûd kavmi de, gerçekleri ve tüm uyarılarımızı yalanlamıştı.
Adem Uğur Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Ahmed Hulusi Semud da uyarıcıları yalanladı.
Ahmet Tekin Semûd kavmi de sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcıları yalanladı.
Ahmet Varol Semud da uyarıları yalanladı.
Ali Bulaç Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Ali Fikri Yavuz Semûd kavmi (Salih peygamberin öğüdlerini ve) azab haberlerini tekzib ettiler de,
Ali Ünal Semûd (halkı da), kendilerine yapılan onca ikazı yalanladı.
Bayraktar Bayraklı Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Bekir Sadak Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladi.
Celal Yıldırım Semûd kavmi de (yapılan) uyarıları yalanladılar.
Cemal Külünkoğlu Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı.
Diyanet İşleri (eski) Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladı.
Diyanet Vakfi Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Edip Yüksel Semud da uyarıları yalanladı.
Elmalılı Hamdi Yazır Semûd o inzarları tekzib ettiler
Erhan Aktaş Semud da uyarıcıları yalanladı.
Gültekin Onan Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Hakkı Yılmaz Semûd da o uyarıları yalanladı:
Harun Yıldırım Semud da uyarıları yalanladı.
Hasan Basri Çantay Semud (kavmi, kendilerini azâb ile) korkutan (emir) leri yalan saydı (lar) da,
Hayrat Neşriyat Semûd (kavmi de kendilerine o azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı.
İbni Kesir Semud kavmi de uyarıları yalanladı.
İskender Evrenosoğlu Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Kadri Çelik Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Mehmet Ali Eroğlu (23-24) "Aa, bizim gibi birine mi uyacağız? Sapıtmış oluruz" dediler. Semud da bunu etti inkar.
Muhammed Celal Şems Semûd (kavmi de) peygamberleri yalanlamıştı.
Muhammed Esed Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı;
Mustafa Çevik 23-25 Semûd kavmi de, peygamberleri Salih’in Allah merkezli nizam ve ahlaka davetini reddetti ve “Ne yani bizden hiçbir farkı olmayan birinin söylediklerine uyup da bunca yıllık nizam ve ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz? Şayet ona uyacak olursak yanlış yapmış oluruz, durumumuz bozulur. Her şeyimiz alt üst olur, hem aramızda ondan başka peygamberlik verilecek kimse yok mu da ona verildi? O, peygamberlik iddiasında olan bir yalancıdır, bu iddiası doğru ise bize bir mucize gösterip ispat etsin.” dediler.
Mustafa İslamoğlu Semud da bütün uyarıları yalanladı;
Ömer Nasuhi Bilmen (23-24) Semûd (kavmi) korkutucuları tekzîp etti. Dediler ki: «Bizden bir tek beşere mi? Ona mı tâbi olacağız? Şüphe yok ki, biz o vakit elbette bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmuş oluruz.»
Ömer Öngüt Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı.
Şaban Piriş Semûd da tehdidine kulak asmadı.
Sadık Türkmen SEMUD da uyarıları yalanladı.
Seyyid Kutub Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.
Suat Yıldırım (23-25) Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: "Yani biz," dediler, "içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!"
Süleyman Ateş Semûd da uyarıları yalandı:
Süleymaniye Vakfı Semud toplumu da bütün uyarıları yalan saymıştı.
Tefhim-ul Kuran Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Ümit Şimşek Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Yaşar Nuri Öztürk Semûd da uyarıları yalanlamıştı.