ve nuzuri - ve benim uyarılarım

  
Abdulbaki Gölpınarlı Derken nasıldı azâbım benim ve korkutuşlarım?
Abdullah Parlıyan Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün.
Adem Uğur Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!
Ahmed Hulusi Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu!
Ahmet Tekin Benim azâbım, sorumluluk, hesap ve ceza konusundaki uyarılarım nasılmış gördüler.
Ahmet Varol (Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
Ali Bulaç Şu halde Benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?
Ali Fikri Yavuz (İşte bak, Ey Rasûlüm), benim azabım ve tehdidlerim nasıl oldu!...
Ali Ünal İşte görün nasılmış Benim cezalandırmam ve nasıl gerçekleşirmiş tehditlerim!
Bayraktar Bayraklı Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
Bekir Sadak Benim azabim ve uyarmam nasilmis?
Celal Yıldırım Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (bir görün) ?
Cemal Külünkoğlu Benim azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)!
Diyanet İşleri (eski) Benim azabım ve uyarmam nasılmış?
Diyanet Vakfi Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!
Edip Yüksel Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!
Elmalılı Hamdi Yazır Ki nasıl azâbım ve inzarlarım?
Erhan Aktaş Ama, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?1

1- Uyarılarımı dinlememenin sonucu azabımın nasıl olduğunu görün.
Gültekin Onan Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?
Hakkı Yılmaz Peki, Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
Harun Yıldırım Şu halde benim azabım ve uyarıpkorkutmam nasılmış?
Hasan Basri Çantay Ki benim azabım ve (bundan evvel) tehdîdlerim nice imiş (düşünün).
Hayrat Neşriyat Artık (bak,) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?
İbni Kesir Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?
İskender Evrenosoğlu Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kadri Çelik O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha?
Mehmet Ali Eroğlu (Resulüm) bak bakalım işte benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Oldukça şiddetlidir!
Muhammed Celal Şems Neticede Benim azabım ve korkutmam ne kadar (çetin) idi?
Muhammed Esed Ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetlidir!
Mustafa Çevik Allah’ın davetine karşı nankörlük edip, başkaldıranların ve peygamberine zulmedenlerin sonlarının nasıl olduğunu bir düşünün.
Mustafa İslamoğlu Nitekim, uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş (görün)!
Ömer Nasuhi Bilmen (15-16) Ve şanım hakkı için onu (o gemiyi) bir ibret olmak üzere bıraktık fakat hani yâd edip ibret alan? Artık Benim azabım ve korkutmam nasıl imiş?
Ömer Öngüt Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
Şaban Piriş -Azabım ve uyarılarım nasılmış?
Sadık Türkmen AZABIM ve uyarılarım nasılmış?!
Seyyid Kutub Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
Suat Yıldırım Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!
Süleyman Ateş Benim azâbım ve uyarılarım nasılmış (görsünler diye).
Süleymaniye Vakfı Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış, bir düşünün!
Tefhim-ul Kuran Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?
Ümit Şimşek Nasıl oluyormuş uyarılarım ve azabım?
Yaşar Nuri Öztürk Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!