hikmetun - bir hikmettir

  
Abdulbaki Gölpınarlı Yüksek hikmet vardı, derken korkutuşlar fayda vermedi gitti.
Abdullah Parlıyan ki, o haberlerden her biri gayesinin doruğuna ermiş birer yüksek bilgi hazineleridir. Derken uyarılar fayda vermedi gitti.
Adem Uğur Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir!
Ahmed Hulusi Hikmeti bâliğa (amacı tam açıklayan hikmetli anlatım) verilmiştir! Ne var ki uyarmalar (anlayışı kıtlara) fayda vermiyor!
Ahmet Tekin Bu Kur’ân, derin hikmetlerle dolu, sağlıklı ve ahlâklı bir toplum düzeni sağlayan, gerçekleştireceği hedefe ulaştıran bilgileri içerir. Fakat sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar inkârda ısrar edenlere fayda vermiyor.
Ahmet Varol (Bunlar) üstün bir hikmettir. Ancak uyarılar yarar sağlamıyor.
Ali Bulaç (Ki her biri) Doruğunda, olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarmalar bir yarar sağlamıyor.
Ali Fikri Yavuz Tam bir hikmet... Fakat korkutmalar fayda vermiyor.
Ali Ünal (Bütün bunlar,) tam ve mükemmel bir hikmettir. Ama ne var ki, onlara ikaz fayda etmiyor.
Bayraktar Bayraklı Bunlar son derece hikmetli haberlerdir, ama uyarılar işe yaramıyor.
Bekir Sadak Bu haberlerin herbirinde ustun hikmet vardir; ama uyarmalar fayda vermiyor.
Celal Yıldırım Gayesinin doruğuna yükselmiş bir hikmet! Ne var ki, uyarmalar, korkutmalar yarar sağlamıyor.
Cemal Külünkoğlu (4-5) Andolsun ki, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) alıkoyacak, son derece anlamlı ve etkili nice haberler gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç fayda vermemiştir.
Diyanet İşleri (eski) Bu haberlerin her birinde üstün hikmet vardır; ama uyarmalar fayda vermiyor.
Diyanet Vakfi Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir!
Edip Yüksel Bu üstün bir hikmettir; ancak uyarılar yarar sağlamıyor.
Elmalılı Hamdi Yazır Bir hikmet-i baliga, fakat inzarlar faide vermiyor.
Erhan Aktaş Yüksek seviyede hikmetli1 haberler. Buna rağmen uyarıların bir yararı olmadı.

1- Zulme ve fesada engel olmak, haksızlık ve kargaşayı önlemek ve gidermek için konulmuş engelleyici yasalar.
Gültekin Onan (Ki her biri) Doruğunda, olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarmalar bir yarar sağlamıyor.
Hakkı Yılmaz 3-5 Kur’ân'da kendilerine verilen her emir, “kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke” olduğu hâlde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor.
Harun Yıldırım En üstün seviyede ve yeterli bir hikmettir. Uyarılar ise fayda vermiyor.
Hasan Basri Çantay Ki (her biri) gaayesine ermiş bir hikmet (ve ibret) dir. Fakat (onları) tehdîd eden (bütün bu haadise) ler asla fâide vermiyor.
Hayrat Neşriyat (Bu,) tam bir hikmettir; fakat (onlara) o korkutucu (hâl)ler fayda vermiyor.
İbni Kesir Ki bunlar gayesine ermiş bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.
İskender Evrenosoğlu (Bu haberler), son derece baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı.
Kadri Çelik (Kur'an) Mükemmel bir hikmettir. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.
Mehmet Ali Eroğlu Eh artık uyarmalar fayda etmiyor. Bu uyarılar onlar için ne kadar da üstün hikmetlerdir.
Muhammed Esed (ve onlara aslında) kapsayıcı hikmet (verilmişti) ama bütün uyarılar boşa gitti(ğinden),
Mustafa Çevik 1-5 Son Saatin gelişiyle birlikte Ay yarılacak.
Ey Peygamber! Sen müşriklere Allah’ın izni ile bir mucize göstersen de “Bu, sihirden, göz boyamadan başka bir şey değil.” der ve senin peygamberliğine, Allah adına yaptığın davete ve Kıyamet Günü’nün geleceğine inanmazlar.
Çünkü onlar hayatı kendi heva ve heveslerine göre yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de Kur’an’ın davetini kabule yanaşmıyor, yalan sayıyorlar. Fakat sonunda gerçeği görüp anlayacaklar.
Aslında onlar, kendilerinden önce peygamber ve kitaplarla yapılan uyarılardan yüz çevirenlerin başlarına gelenleri de duymuş, ibretlik kıssalarını da dinlemişlerdi.
Şimdi ise onları kula kulluktan kurtaracak, şerefli, onurlu, erdemli bir hayata kavuşturacak ilahi bir kitap geldi, fakat buna rağmen öğütler fayda vermiyor.
Mustafa İslamoğlu hedefe tam ulaştıracak çapta bir hikmet; fakat uyarının hiçbir yararı olmadı.
Ömer Nasuhi Bilmen Son derecedeki bir hikmettir. Fakat bu korkutucular bir faidebahş olmuyor.
Ömer Öngüt O haberlerde hikmetin en üstünü vardır. Fakat uyarılar aslâ fayda vermiyor.
Şaban Piriş Tam bir adalet ile.. Fakat uyarılar bir yarar sağlamadı.
Sadık Türkmen Apaçık bir hikmettir/bir hakikattir o! Fakat uyarılar fayda vermiyor.
Seyyid Kutub Bu haberler son derece anlamlı ve etkilidir, ama uyarılar yararlı olmuyor.
Suat Yıldırım Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda! Uyarmalar kâr etmiyor.
Süleyman Ateş Bunlar üstün hikmettir! Ama uyarılar fayda vermiyor.
Süleymaniye Vakfı Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.
Tefhim-ul Kuran (Ki her biri) Doruğunda, olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarıp korkutmalar bir yarar sağlamıyor.
Ümit Şimşek Bunlar tam bir hikmet timsali haberlerdir. Fakat uyarılar onlara fayda vermiyor.
Yaşar Nuri Öztürk Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.