keffârin - kâfirler

  
Abdulbaki Gölpınarlı Artık atın cehenneme adamakıllı kâfir olan ve gerçeğe karşı inat eden herkesi.
Abdullah Parlıyan “Ey iki görevli melek! Haydi ikiniz atın cehenneme, her inatçı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden nankörü,
Adem Uğur (İki meleğe şu emir verilir:) "Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, cehenneme atın!"
Ahmed Hulusi (Denilir): "Her inatçı hakikati reddedici nankörü, atın Cehennem'in içine!"
Ahmet Tekin Allah iki meleğe: 'Haydi, her inatçı kâfiri, nankörü Cehennem’e atın!' buyurur.
Ahmet Varol 'Atın cehenneme her inatçı kâfiri.
Ali Bulaç Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine,
Ali Fikri Yavuz (Allah şöyle buyurur): “- Atın atın cehenneme, her inatçı kâfiri;
Ali Ünal (Hüküm okunur:) “Siz (ey iki melek)! Atın Cehennem’e her azgın kâfiri: hakkı kabul etmemede inatçı mı inatçı,
Bayraktar Bayraklı (23-26) Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”
Bekir Sadak (24-26) Allah: «Ey surucu ve sahit! Her inatci inkarciyi, iyiliklere boyuna engel olan, mutecaviz, supheye dusuren, Allah'in yaninda baska tanri benimseyen kisiyi cehenneme atin, onu cetin bir azaba sokun» buyurur.
Celal Yıldırım (24-25-26) Atın Cehennem'e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba.
Cemal Külünkoğlu (24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”
Diyanet İşleri (eski) (24-26) Allah: 'Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun' buyurur.
Diyanet Vakfi (23-26) Yanındaki arkadaşı: İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!
Edip Yüksel Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri,
Elmalılı Hamdi Yazır (Buyurulur:) Atın atın Cehenneme her nankör anud,
Erhan Aktaş “İnatçı, gerçeği yalanlayan nankörlerin tamamını Cehennem’e atın.”
Gültekin Onan Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı kafiri atın cehennemin içine.
Hakkı Yılmaz 24-25 –“Haydi, İblis ve tanık; ikiniz, tüm inatçı, kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden, hayrı alabildiğine engelleyen, kendine haksızlık eden ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme!
Harun Yıldırım “Siz ikiniz her inatçı nankörkafiri atın cehennemin içine,”
Hasan Basri Çantay (24-25) (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!
Hayrat Neşriyat (Allah, o iki meleğe şöyle emreder:) 'Atın Cehenneme! Her bir kâfiri, inadcıyı!'
İbni Kesir Siz ikiniz, atın cehenneme; her inatçı kafiri;
İskender Evrenosoğlu “Bütün inatçı kâfirleri cehenneme atın!”
Kadri Çelik (Allah şöyle buyurur:) “Cehenneme atın, son derece inatçı olan her kâfiri!”
Mehmet Ali Eroğlu Küfürde inatçı nankörü atın cehenneme, siz ikiniz (meleklere) der.
Mehmet Okuyan 24-26 (Görevlilerine şöyle denecektir:) “Siz ikiniz! Çok inatçı ısrarcı her kâfiri, iyiliğe bütün gücüyle engel olanı, Allah ile birlikte başka ilah edinen şüpheci saldırganı cehenneme atın; onu şiddetli azaba atın!”
Muhammed Celal Şems (24-25) (Biz, sevk eden ve şahit, her ikisine de diyeceğiz ki:) “Pek nankör ve hakka çok düşman olan, iyilikten (insanları) alıkoyan, haddi aşan (ve insanları) şüpheye düşüren her kimseyi Cehennem’e atın!”
Muhammed Esed (Bunun üzerine Allah:) "Atın, atın cehenneme bütün (bu tür) inatçı hakikat düşmanlarını!" diye emredecek,
Mustafa Çevik 24-26 Bunun üzerine Allah görevli cehennem meleğine emrederek: “Yaratıp bunca nimetlerle donatıp, sonra da yaratılış sebeplerine uygun bir hayatı yaşamaya davet etmemize rağmen, nankörlük edip davetimizden yüz çevirenleri atın cehenneme. Çünkü bunlar, her türlü iyiliğe engel olmakla birlikte, insanları Allah’ın davetinden de şüpheye düşürdüler ve Allah’la birlikte başka Rab ve ilahlar edindiler. Bundan dolayı cehennem azabının en şiddetli yerine atın bunları.” diyecek.
Mustafa İslamoğlu (Allah emreder): "İnkarda ısrar eden her inatçı kafiri (uydusu olduğu odakla) birlikte cehenneme fırlatın:
Ömer Nasuhi Bilmen (24-25) (Ve emrolunur ki:) «Cehenneme atınız, her kâfir inatçı olanı. Hayrı men etmeye çalışanı, mütecâviz olanı, şekk içinde bulunanı.»
Ömer Öngüt Allah şöyle buyurur: "Ey sürücü ve şahid! Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankör kâfiri!"
Şaban Piriş -Cehenneme atın, her inatçı kafiri...
Sadık Türkmen (Allah tarafından) denir ki: “Haydi siz ikiniz (sürücü ve tanık); ‘İnatçı nankörlerin her birini cehenneme atın!’
Seyyid Kutub Allah: «Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü.»
Suat Yıldırım (24-26) Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: "Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri! Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah’ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba!"
Süleyman Ateş (Allâh sürücü ve şâhide buyurdu ki): "Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!"
Süleymaniye Vakfı (Onlara:) Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın (denir).
Tefhim-ul Kuran (Allah şöyle buyurur) Cehenneme atın son derece inatçı olan her nankörü,
Ümit Şimşek Atın Cehenneme herbir inatçı kâfiri!
Yaşar Nuri Öztürk Siz, ikiniz! Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın!