makâmin - makam, oturulan yer

  
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphe yok ki çekinenler, emîn bir makamdadır.
Abdullah Parlıyan Buna karşılık yollarını Allah ve kitabıyla bulanlar, gerçekten güvenilir bir konumdadırlar.
Adem Uğur Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki korunmuş olanlar, güvenliktedirler.
Ahmet Tekin Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler güvenli makamlardadırlar.
Ahmet Varol Şüphesiz takva sahipleri güvenli bir makamdadırlar.
Ali Bulaç Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.
Ali Fikri Yavuz Muhakkak ki, takva sahibi olanlar (her türlü kederden) emin bir yerde.
Ali Ünal Beri yandan, içleri Allah’a karşı saygıyla dopdolu olan ve O’na itaatsizlikten sakınan (müttakî)ler, her türlü azaptan emin bir makamdadırlar;
Bayraktar Bayraklı Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.
Bekir Sadak (51-52) Allah'a karsi gelmekten sakinmis olanlar ise, guvenli bir yerde, bahcelerde ve pinar baslarindadirlar.
Celal Yıldırım (51-52) Şüphesiz ki, (Allah'tan) korkup (küfür, azgınlık ve sapıklıktan) sakınanlar, güvenli makamdadırlar, Cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
Cemal Külünkoğlu (51-53) Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşayanlar, kendilerini emniyet içinde bulacaklar. Bahçelerde ve çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı oturacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) (51-52) Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise, güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
Diyanet Vakfi (51-53) Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.
Edip Yüksel Erdemli olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Elbette müttekiler emîn bir makamda
Erhan Aktaş Kuşkusuz takva sahipleri güvenli bir yerde olacaklar;
Gültekin Onan Muttakilere gelince; muhakkak onlar güvenli (emiyn) bir makamdadırlar.
Hakkı Yılmaz (51-57) Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rabbinden bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar; bahçelerde ve pınarlardadırlar. Onlar, karşılıklı oturarak ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. İşte böyle! Biz, onları iri siyah gözlülerle/ en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar, orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.
Harun Yıldırım Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.
Hasan Basri Çantay Müttakıylerse hakıykaten emin bir makamda,
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki takvâ sâhibleri, emin bir makamdadırlar.
İbni Kesir Müttakiler ise; muhakkak ki emin bir makamdadırlar.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki takva sahipleri, mutlaka emin makamlardadır.
Kadri Çelik Takva sahipleri (var ya), şüphesiz onlar güvenli bir makamdadırlar.
Mehmet Ali Eroğlu (51-52) Nitekim muhakkak ki; takva sahipleri güvenli makamdadır. Cennetlerde ve pınarlardadır.
Mehmet Okuyan 51-52 Şüphesiz ki muttakîler (duyarlı olanlar) ise güvenilir bir makamda, bahçelerde ve (su) kaynaklarında (olacaklar).
Muhammed Celal Şems (51-52) Şüphesiz takvayı benimseyenler, emniyetli bir yer (olan) bahçelerde ve pınarların (yanında) olacaklar.
Muhammed Esed (Buna karşılık,) Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar, kendilerini emniyet içinde bulacaklardır,
Mustafa Çevik 51-57 Şirkten ve küfürden uzak durarak Allah’a karşı sorumluluklarını bilinçle yerine getirenler ise en güvenli yer ve en güzel makam olan cennet bahçelerinde pınar başlarında, ince atlastan altın sırmalı elbiseler içinde, birbirleriyle sohbet edecekler. İşte cennettekiler de bu durumda olacaklar. Biz onlara ayrıca olağanüstü güzellikte iri gözlü eşler de ihsan edeceğiz ve orada canlarının istediği her türlü meyve ve yiyecekler de bulacaklar. Cennette, dünyada iken tattıkları ölümden başka ölümde tatmayacaklar. Böylece Allah onları cehennem azabından koruyup ödüllendirmiş olacaktır. Bu en büyük mutluluk, büyük bir lütuftur.
Mustafa İslamoğlu Öte yandan Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar güvenli bir konumda bulunacaklar:
Ömer Nasuhi Bilmen Muttakîler ise muhakkak ki, bir emin makamdadırlar.
Ömer Öngüt Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.
Şaban Piriş Kendilerini günahlardan koruyanlar ise, onlar güvenli bir makamdadırlar.
Sadık Türkmen MUHAKKAK Kİ, korunup sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.
Seyyid Kutub Müttakiler ise güvenli bir makamdadır.
Suat Yıldırım (51-57) Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!
Süleyman Ateş Korunanlar ise güvenli bir makamdadır.
Süleymaniye Vakfı Kendilerini bozmamış olanlar[*] ise güvenli yerlerde;

[*] Mütteki (Takva sahipleri): Allah’tan çekinerek kendini koruyan, kendini(fıtratını) bozmayanlar. Bakınız Bakara 2/2.

Tefhim-ul Kuran Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.
Ümit Şimşek Takvâ sahipleri ise güvenli bir yerdedir.
Yaşar Nuri Öztürk Korunup sakınanlar, güvenli bir makamdadır;