sayhaten - bir sayha, şiddetli ses dalgası

  
Abdulbaki Gölpınarlı Azâbımız, ancak bir bağrıştan ibaretti, o anda hepsi de sönüp gitti.
Abdullah Parlıyan Onlara vereceğimiz azap ve helak sadece bir ses, bir çığlık oldu ve böylece hepsi sönüp gitmiş yok olmuşlardı.
Adem Uğur (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
Ahmed Hulusi Sadece tek bir sayha oldu; onlar hemen sönüverdiler!
Ahmet Tekin Sadece şiddetli bir gürleme halinde âni bir darbe indirildi. Onlar sönen ocaklara dönüverdiler, yeryüzünden silindiler.
Ahmet Varol Sadece bir çığlık (onlara yetti) ve böylece anında sönüverdiler.
Ali Bulaç (Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.
Ali Fikri Yavuz O (helâk edilişlerine sebep) yalnız bir sayha (Cebraîl’in sesi) oldu; hemen sönüverdiler (öldü gittiler).
Ali Ünal Ancak tek bir patlama oldu, tek bir çığlık koptu. Derhal cansız yere düşüp, silinip gittiler.
Bayraktar Bayraklı Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Bir anda sönüverdiler.
Bekir Sadak (28-29) Ondan sonra milleti uzerine gokten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de degildik; sadece tek bir ciglik... o kadar, hemen sonup gittiler.
Celal Yıldırım Sadece bir haykırış (yetti); hemen sönüverdiler.
Cemal Külünkoğlu (28-29) Ve o(nun şehid edilmesin)den sonra kavminin üzerine (onları yok etmek için) gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık. Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler (kendilerinden hiçbir eser kalmadı).
Diyanet İşleri (eski) (28-29) Ondan sonra milleti üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik; sadece tek bir çığlık.. o kadar, hemen sönüp gittiler.
Diyanet Vakfi (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
Edip Yüksel Sadece bir patlama… Hemen donakaldılar.
Elmalılı Hamdi Yazır O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler.
Erhan Aktaş Sadece bir sayha!1 O zaman onlar sönenler oldular!

1- Orduya gerek de yok. Onların hakkından gelmek için ‘şiddetli bir ses, korkunç bir gürültü’ yetti.
Gültekin Onan (Ancak onlara) yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.
Hakkı Yılmaz 28-29 Ve Biz arkasından onun toplumunun üzerine hiçbir ordu indirmedik, indirecekler de değildik. Sadece bir çığlık! Bir de bakmışsın ki, onlar hemen sönüvermişlerdir.
Harun Yıldırım (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
Hasan Basri Çantay (Onların yakalanması, yahud ukuubeti) birtek sayhadan başka (bir şeyle) değildi. Artık hemen sönü (b gidi) verenler (oldular).
Hayrat Neşriyat (Onların cezâsı) sâdece (korkunç) bir ses oldu; öyleki onlar (hayat cihetiyle) o anda sönüveren kimseler kesildiler!
İbni Kesir Sadece, bir tek çığlık oldu. Ve onlar hemen sönüp gittiler.
İskender Evrenosoğlu (Onların cezası) sadece bir sayha (şiddetli ses dalgası) oldu. O zaman onlar sönenler oldular.
Kadri Çelik (Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.
Mehmet Ali Eroğlu Yalnızca bir tek çığlık (yetti), (orduya ne hacet) bir de bakmışsın, anında sönüvermişler.
Muhammed Celal Şems Ancak korkunç sesli bir azap üzerlerine indi ve onlar birdenbire kül olup (gittiler.)
Muhammed Esed hiçbir şey (gerekmiyordu), bir (ceza) çığlığından başka! Ve sonunda sessiz ve hareketsiz bir kül yığınına dönüverdiler.
Mustafa Çevik 28-29 O mü’minin öldürülmesinin ardından, onların üzerine gökten bir ordu indirmedik. Yalnızca korkunç bir sarsıntı ve uğultu ile çığlık çığlığa helak olup gittiler.
Mustafa İslamoğlu eğer bu gerekseydi, tek bir çığlık yeterli olurdu; o zaman da onlar sönmüş köz gibi kararıp küle dönerlerdi.
Ömer Nasuhi Bilmen O bir sayhadan başka olmadı. O anda onlar hemen sönüvermiş kimseler oldular.
Ömer Öngüt Sadece bir tek çığlık oldu, o anda hemen sönüverdiler.
Şaban Piriş Tek çığlıktan başka bir şey olmadı. O anda sönüverdiler.
Sadık Türkmen Sadece bir çığlık!.. Hemen hepsi bir kül yığınına dönüverdiler.
Seyyid Kutub Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler.
Suat Yıldırım (Orduya ne lüzum?), bir tek ses yeter! Bir de bakmışsınız: Sönüp kalmışlar...
Süleyman Ateş Sâdece korkunç bir gürültü oldu, hemen sönüverdiler.
Süleymaniye Vakfı Yaptığımız tek bir seslenme oldu[1*], hepsi birden alevi sönmüş ateşe döndüler[2*].

[1*] Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey ‘Ol!’ demesidir sonra o şey oluşur.’ (Yasin 36/82)

[2*] Alevi kaybolan ateşe hamid=خَامِدِ denir. (Müfredat) Alevi kaybolan ateş, için için yanmaya devam eder. Allah Teala şöyle buyurur: “Yanlışlar içinde olan nice kentleri kırıp geçirdik ve yerlerine başka topluluklar oluşturduk. Baskınımızı anlayınca hemen oradan kaçarlardı. (Onlara şöyle denir:) ‘Kaçmayın! Şımartıldığınız şeylere ve evlerinize dönün; belki size bir şey soran olur.’ Onlar da: ‘Eyvah, çekeceğimiz var. Çünkü yanlışlar içindeymişiz’ derler. Alevleri kaybolmuş için için yanan ateş yumakları haline getirinceye kadar feryatları kesilmez.” (Enbiya 21/11-15)

 
Tefhim-ul Kuran (Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.
Ümit Şimşek Korkunç bir ses onlara yetti; sönüp gittiler.
Yaşar Nuri Öztürk Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda söndüverdiler.