kavmu - kavim

  
Abdulbaki Gölpınarlı Nûh kavmi de peygamberleri yalanladı.
Abdullah Parlıyan Nuh'un toplumu da, peygamberlerini yalanladı.
Adem Uğur Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.
Ahmed Hulusi Nuh toplumu da Rasûlleri yalanladı.
Ahmet Tekin Nûh’un kavmi de özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Nûh’u yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr ettiler.
Ahmet Varol Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
Ali Bulaç Nuh kavmi de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.
Ali Fikri Yavuz Nûh kavmi, peygamberleri inkâr etti.
Ali Ünal Nuh’un halkı da (Nuh’u yalanladı ve O’nu yalanlamakla bütün) rasûlleri yalanlamış oldular.
Bayraktar Bayraklı Nûh kavmi de peygamberleri yalanladı.
Bekir Sadak Nuh'un milleti peygamberlerini yalanladi.
Celal Yıldırım Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladılar.
Cemal Külünkoğlu Nuh kavmi de peygamberleri yalanladı.
Diyanet İşleri (eski) Nuh'un milleti peygamberlerini yalanladı.
Diyanet Vakfi Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.
Edip Yüksel Nuh’un halkı elçileri yalanladı.
Elmalılı Hamdi Yazır Nuh kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
Erhan Aktaş Nuh toplumu gönderilmişleri1 yalanladı.

1- Rasulleri, mesajları.
Gültekin Onan Nuh kavmi de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.
Hakkı Yılmaz Nûh toplumu gönderilmişleri [elçileri, mesajları] yalanladı.
Harun Yıldırım Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.
Hasan Basri Çantay Nuuh kavmi gönderilen (peygamber) leri tekzîb etdi.
Hayrat Neşriyat Nûh kavmi (de) peygamberleri yalanladı.
İbni Kesir Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
İskender Evrenosoğlu Nuh'un kavmi, mürselinleri (resûlleri) tekzip ettiler (yalanladılar).
Kadri Çelik Nuh kavmi de gönderilenleri yalanladı.
Mehmet Ali Eroğlu Umursamayıp yalanladı Nuh kavmi de gönderilen elçiyi. Peygamberi inkar ettiler.
Muhammed Celal Şems Nuh’un kavmi (de,) peygamberleri yalanladı. (Bir peygamberi yalanlamak sanki bütün peygamberleri yalanlamaktır. Çünkü bütün peygamberlerin doğruluğunu ispat eden deliller aynıdır. O bakımdan burada Hz. Nuh’un (a.s.) zikriyle aslında bütün peygamberlere işaret edilmiştir.)
Muhammed Esed Nuh toplumu (da) peygamberlerini yalanladı.
Mustafa Çevik 105-110 Geçmişte Nûh’un kavmi de, peygamberleri Nûh’a inanmayıp, onu yalancılıkla suçlamıştı. Hâlbuki soydaşları Nûh onları Allah’a karşı sorumlu davranmaya çağırmış ve “Ben size Rabbiniz Allah tarafından gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana uyun. Bunun için sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Haydi, artık Allah’ın verdiği bunca nimetleri düşünüp de O’nun önerdiği doğru yolda yürümek için beni takip edin.” demişti.
Mustafa İslamoğlu Nuh kavmi (de) peygamberlerini yalanladı.
Ömer Nasuhi Bilmen (105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Öngüt Nuh kavmi de peygamberleri yalanladılar.
Şaban Piriş Nuh’un kavmi de elçileri yalanlamıştı.
Sadık Türkmen NUH’UN KAVMİ de elçileri yalanladı.
Seyyid Kutub Nuh'un soydaşları peygamberlerini yalanladılar.
Suat Yıldırım Nûh’un halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı.
Süleyman Ateş Nûh kavmi de gönderilen elçileri yalanladı.
Süleymaniye Vakfı Nuh’un halkı elçileri yalancılıkla suçlamıştı.
Tefhim-ul Kuran Nuh kavmi de gönderilen (peygamberler)leri yalanladı.
Ümit Şimşek Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladı.
Yaşar Nuri Öztürk Nûh kavmi de hak elçileri yalanladı.