cemîun - toplum, topluluk

  
Abdulbaki Gölpınarlı Bizse onların şerrine karşı uyanık ve kuvvetli bir topluluğuz diye haberler gönderdi.
Abdullah Parlıyan Biz ise, onların yapacaklarına karşı, gözü açık ve uyanık bir topluluğuz.”
Adem Uğur Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız. (diyor ve dedirtiyordu).
Ahmed Hulusi "Doğrusu biz (her şeye) hazırlıklı bir topluluğuz" (dedi Firavun).
Ahmet Tekin 'Biz de ihtiyatlı, her türlü savunma tedbirlerini alan bir toplumuz.'
Ahmet Varol Biz ise şüphesiz ihtiyatlı bir topluluğuz' (dedi).
Ali Bulaç Biz ise uyanık bir toplumuz" (dedi).
Ali Fikri Yavuz Biz ise ihtiyatlı (silâh kuşanmış) bir topluluğuz.” (dedi).
Ali Ünal “Ama biz, elbette uyanık ve tedbirli büyük bir topluluğuz.”
Bayraktar Bayraklı (53-56) Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.
Bekir Sadak (53-56) Bu arada Firavun sehirlere, «Dogrusu bunlar bizi ofkelendiren dokuntu azinliklardir; hepimiz tedbirli olmaliyiz» diyen munadiler gonderdi.
Celal Yıldırım Doğrusu biz de uyanık tedbirli bir topluluğuzdur.»
Cemal Külünkoğlu (53-56) Firavun da şehirlere: “Gerçek şu ki; onlar (İsrailoğulları) azınlık olan dağınık bir topluluktur. (Buna rağmen) onlar bizi sürekli kızdırmaktadır. Biz ise, ihtiyatlı, koca bir topluluğuz” diye (çağıran asker) toplayıcılar gönderdi.
Diyanet İşleri (eski) (53-56) Bu arada Firavun şehirlere, 'Doğrusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; hepimiz tedbirli olmalıyız' diyen münadiler gönderdi.
Diyanet Vakfi «Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız.» (diyor ve dedirtiyordu).
Edip Yüksel “Biz ise çoğunluk olarak alarmda olmalıyız.”
Elmalılı Hamdi Yazır Biz ise uyanık ihtiyatlı bir cem'ıyyet bulunuyoruz, diyordu
Erhan Aktaş “Biz ise hazırlıklı bir topluluğuz.”
Gültekin Onan "Biz ise uyanık bir toplumuz" (dedi).
Hakkı Yılmaz (53-56) Derken Firavun da şehirlere toplayıcıları gönderdi: “Şüphesiz bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir topluluktur. Ve onlar bizim için elbette öfkelidirler. Biz ise, elbette hazırlıklı, tedbirli bekleyen bir cemaatiz.”
Harun Yıldırım "Biz ise, elbette uyanık bir cemaatız."
Hasan Basri Çantay «Biz ise elbet uyanık bir cemâatiz».
Hayrat Neşriyat 'Doğrusu biz ise, elbette uyanık bir cemâatiz' (dedi).
İbni Kesir Doğrusu biz, topluca tedbirli olmalıyız.
İskender Evrenosoğlu Ve muhakkak ki biz, gerçekten sakınılan (korkulan) bir topluluğuz.
Kadri Çelik “Biz ise tedbirli bir topluluğuz.”
Mehmet Ali Eroğlu (55-56) Rahatsız edip bizi kızdırıyorlar. Biz ise dikkatli davranan koca bir topluluğuzdur.
Muhammed Celal Şems “Biz ise kalabalık ve dikkatli bir topluluğuz.”
Muhammed Esed çünkü (görüyorlar ki) biz birlik bütünlük içindeyiz ve her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklıyız;
Mustafa Çevik 53-56 Firavun da bu arada şehirlere haberciler göndererek İsrailoğullarının soysuz, sefil, aşağılık ve nankör bir topluluk olduğunu ve ülkede karışıklık çıkarmaya çalıştıklarını o yüzden onlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğini halkına ilan ettirirken bir yandan da Mısır halkının soylu, üstün, güçlü ve asil bir halk olduğunu söyleyerek, İsrailoğullarından gelebilecek tehlikelere karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırıyordu.
Mustafa İslamoğlu Biz ise gerçekten iyi donanımlı, örgütlü bir toplumuz."
Ömer Nasuhi Bilmen «Ve şüphe yok ki, bizler elbette pek uyanık bir cemiyetiz.»
Ömer Öngüt “Biz ise tedbirli kimseleriz. ”
Şaban Piriş Ama biz tedbirli bir toplumuz.
Sadık Türkmen Biz ise varlıklı, dikkatli bir topluluğuz!”
Seyyid Kutub Biz ihtiyatlı bir toplumuz.
Suat Yıldırım Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz" diyordu.
Süleyman Ateş "Biz, ihtiyatlı, koca bir cemaatiz."
Süleymaniye Vakfı Biz tedbirli bir topluluğuz” dedi.
Tefhim-ul Kuran Biz ise uyanık bir toplumuz» (dedi).
Ümit Şimşek 'Biz ise zinde bir topluluğuz.'
Yaşar Nuri Öztürk "Biz ise dikkatli davranan koca bir kitleyiz."