mecnûnun - mecnun, deli

  
Abdulbaki Gölpınarlı Firavun, gerçekten de dedi, size gönderilen peygamberiniz, mutlaka deli.
Abdullah Parlıyan Firavun: “Size gönderildiğini iddia eden Rasûlünüz, düpedüz deli” dedi.
Adem Uğur Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.
Ahmed Hulusi (Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır. " (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi altında olma ithamına maruz kalmıştır. A. H. )
Ahmet Tekin Firavun:'Size özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderilen Rasulünüz kesinlikle cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir' dedi.
Ahmet Varol (Firavun): 'Size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir' dedi.
Ali Bulaç (Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."
Ali Fikri Yavuz Firavun: “- Her halde size gönderilen peygamberiniz (!) ancak bir delidir.” dedi.
Ali Ünal Firavun, (yine etrafındakilere dönerek): “Size gönderilen bu elçi var ya, gerçekten bir deli!” dedi.
Bayraktar Bayraklı Firavun, “Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delidir” dedi.
Bekir Sadak Firavun, cevresindekilere: «Size gonderilen peygamberiniz suphesiz delidir» dedi.
Celal Yıldırım Fir'avn, «doğrusu size gönderilen elçinin elbette aklî dengesi bozuktur» dedi.
Cemal Külünkoğlu (Firavun:) “Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir delidir!” dedi.
Diyanet İşleri (eski) Firavun, çevresindekilere: 'Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir' dedi.
Diyanet Vakfi Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.
Edip Yüksel Dedi ki, “Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli.”
Elmalılı Hamdi Yazır Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi
Erhan Aktaş Firavun: “Size gönderilmiş olan rasulünüz, gerçekten mecnundur1.” dedi.

1- Delinin biridir.
Gültekin Onan (Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."
Hakkı Yılmaz Firavun: “Size gönderilen bu elçiniz kesinlikle gizli güçlerce desteklenen/delinin biridir” dedi.
Harun Yıldırım Dedi ki: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir,
Hasan Basri Çantay (Fir'avn) «Her halde size gönderilen (bu) peygamberiniz, dedi, mutlak delidir».
Hayrat Neşriyat (Fir'avun yine etrâfındakilere:) 'Size gönderilen bu elçiniz şübhe yok, mutlaka delidir!' dedi.
İbni Kesir Firavun dedi ki: Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir.
İskender Evrenosoğlu (Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz mutlaka mecnundur (delidir).” dedi.
Kadri Çelik (Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.”
Mehmet Ali Eroğlu "Şüphesiz size gönderilmiş olan elçiniz gerçekten bir delidir." Firavun böyle demiştir.
Muhammed Celal Şems (Bunun üzerine Firavun,) “Size gönderilen bu peygamberiniz, mutlaka delidir,” dedi.
Muhammed Esed (Firavun:) "Bu size gönderil(diğini iddia eden) rasulünüz düpedüz bir deli, bir kaçık!" dedi.
Mustafa İslamoğlu (Firavun) dedi ki: "Size gönderil(diğini iddia ed)en elçiniz gerçekten de delinin tekiymiş."
Ömer Nasuhi Bilmen (Fir'avun da) Dedi ki: «Size gönderilmiş olan resûlünüz, şüphe yok ki elbette bir mecnûndur.»
Ömer Öngüt Firavun: “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz ki delidir. ” dedi.
Şaban Piriş (Firavun ise:) -Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi.
Sadık Türkmen (Firavun) dedi ki: “Size gönderilen elçiniz, şüphesiz bir mecnundur.”
Seyyid Kutub Firavun çevresindekilere: «Size peygamber olarak gönderilen bu adam kesinlikle bir delidir» dedi.
Suat Yıldırım Firavun: "Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli!"
Süleyman Ateş (Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.
Süleymaniye Vakfı Firavun; “size gönderilen elçiniz, gerçekten delinin teki” dedi.
Tefhim-ul Kuran (Firavun) Dedi ki: «Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.»
Ümit Şimşek Firavun 'Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delinin biri' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk Firavun dedi: "Şu size gönderilmiş bulunan resulünüz gerçekten tam bir deli."