min haşyeti - haşyetlnden

  
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphe yok, öyle kişilerdir onlar ki Rablerinin büyüklüğünden korkarlar.
Abdullah Parlıyan Ama Rablerinden derin bir saygı ile korkup titreyenler,
Adem Uğur Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar;
Ahmed Hulusi Onlar ki Rablerinin haşyetinden titreyenlerdir (hakikati müşahede sonucu).
Ahmet Tekin Rablerine korkuyla karışık saygı gösterenler, korkarak Allah’ın emirlerine itina ederler.
Ahmet Varol Gerçekten Rabblerinin korkusuyla içleri titreyenler,
Ali Bulaç Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar,
Ali Fikri Yavuz Gerçekten Rablerinin azabından korkanlar,
Ali Ünal Buna karşılık, Rabbilerine olan derin saygıları sebebiyle sürekli O’nun huzurundaymışçasına hep bir ürperti içinde yaşayanlar;
Bayraktar Bayraklı (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar,
Bekir Sadak (57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine es kosmayanlar, Rablerine donecekleri icin kalbleri urpererek vermeleri gerekeni verenler, iste onlar iyi islerde yaris ederler, o ugurda ileri gecerler.
Celal Yıldırım Doğrusu onlar ki Rablarından derin bir saygı ile korkup titrerler;
Cemal Külünkoğlu (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar.
Diyanet İşleri (eski) (57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.
Diyanet Vakfi Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar;
Edip Yüksel Rab’lerine olan saygıdan ötürü alabildiğine dikkatli olanlar,
Elmalılı Hamdi Yazır Her halde rablarının haşyetinden titreyenler
Erhan Aktaş Rabb’lerine karşı derin saygı duyan kimseler, O’nu incitmekten çekinirler.
Gültekin Onan Gerçekten, rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar;
Hakkı Yılmaz (57-61) Şüphesiz Rablerine duydukları derin hayranlık ve saygı sonucu O'ndan uzaklaşma korkusundan tir tir titreyen şu kimseler, Rablerinin âyetlerine inanan kimseler, Rablerine ortak tanımayan kimseler, şüphesiz kendileri, Rablerine dönecekler diye verdiklerini kalpleri ürpererek veren kimseler; işte onlar, iyiliklerde yarışanlardır ve iyilikler için önde gidenlerdir.
Harun Yıldırım Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar;
Hasan Basri Çantay (57-58-59-60-61) Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz (bir de hayırda gayret gösteren) o kimseler (de var) ki, onlar Rablerinin azâbından korkarak titreyenlerdir.
İbni Kesir Muhakkak ki Rabblarından korktukları için titreyenler,
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki onlar, Rab'lerinin haşyetinden korkanlardır.
Kadri Çelik Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı korkanlar.
Mehmet Ali Eroğlu (57-58) İşte gerçekten Rablerinin haşyetinden korkanlar. Rablerinin ayetlerine iman edenler
Muhammed Celal Şems (57-61) Şüphesiz, Rablerinin korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri korku dolu olarak verenler, hayırlı işlerde acele edenler ve (de iyiliklerde) öne geçenler, ancak bunlardır.
Muhammed Esed Ama, Rablerinden korkarak kendilerini saygı ve duyarlık içinde tutanlar,
Mustafa İslamoğlu Şüphesiz Rablerine karşı duydukları derin bir saygıdan dolayı tir tir titreyenler,
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak o kimseler ki, onlar Rablerinin korkusundan dolayı daima havf üzere bulunur kimselerdir.
Ömer Öngüt Onlar ki Rablerine olan saygıdan dolayı korkudan titrerler.
Şaban Piriş Şüphesiz ki Rab’lerinin korkusundan titreyenler,
Sadık Türkmen GERÇEKTEN Rablerine olan saygılarından dolayı sakınanlar,
Seyyid Kutub Onlar ki, Rabb'lerinin korkusu ile titriyorlar.
Suat Yıldırım Ama asıl Rab’lerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler.
Süleyman Ateş Onlar ki Rablerine saygıdan titrerler.
Süleymaniye Vakfı Ama Rablerinin korkusundan içleri titreyen,
Tefhim-ul Kuran Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar.
Ümit Şimşek O kimseler ki, Rablerinin korkusundan ürperirler.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar ki, Rablerine saygıdan titrerler,